Hlavní obsah

contract

Podstatné jméno

  1. smlouva, kontrakt, smluvní vztahconclude a contractuzavřít smlouvuekon. back out of the contractodstoupit od smlouvyekon. terminate a contractvypovědět smlouvuekon. breach of contractporušení smlouvyekon. non-performance of contractneplnění smlouvyekon. implied contractmlčky uzavřená smlouva nepřímo na základě chování a úmyslu stranekon. contract worksmluvní práce, smluvní pracovní činnostekon. contract for worksmlouva o dílo, dohoda o provedení práce
  2. on sb hovor.,přen. snaha o odstranění koho nepohodlné osoby

Vyskytuje se v

back out: back out of the contractodstoupit od smlouvy

carriage: contract of carriagepřepravní smlouva

draft: draft contractnávrh smlouvy

employment: employment contractpracovní smlouva

execution: execution of the contract(s)plnění smlouvy

fixed: fixed-term contractsmlouva na dobu určitou

formation: práv. contract formation, formation of a contractsepsání smlouvy, uzavření smlouvy/smluvního vztahu

marriage: marriage contractpředmanželská smlouva

option: option contractopční smlouva právo obchodovat s akciemi za předem určenou cenu

owner: contract ownerzadavatel (zakázky)

permanent: permanent contract(pracovní) smlouva na dobu neurčitou

procurement: procurement contractdodavatelská smlouva, smlouva o nákupu hl. státní zakázky

purchase: práv., ekon. contract of purchasekupní smlouva

representation: contract representationsmluvní zastoupení

sale: sales contractkupní smlouva, smlouva o prodeji

simple: ekon. simple contractobyčejná smlouva

special: special contractsmlouva pod pečetí

subject: subject to contract(jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedeného

term: terms of a contractsmluvní podmínky, náležitosti smlouvy

withdrawal: withdrawal from a contractodstoupení od smlouvy

yoke: They are yoked by the contract.Jsou svázáni smlouvou.

kupní: kupní smlouvacontract of sale, purchase/sale contract, doklad o převodu vlastnictví práv. bill of sale

nájemní: nájemní smlouvalease agreement/contract, tenancy agreement

odstoupit: odstoupit od smlouvywithdraw from/back out of/cancel the contract

provedení: dohoda o provedení prácecontract for work

předmanželský: předmanželská smlouvaprenuptial/marriage agreement/contract, hovor. prenup

předmět: práv. předmět smlouvysubject matter/object of the agreement/contract

rámcový: rámcová smlouvageneral contract

smlouva: uzavřít smlouvuconclude/make a contract, contract sth

smlouva: ekon. pracovní smlouvaemployment contract, contract of employment

smlouva: ekon. kupní smlouvapurchase contract

smluvní: smluvní stranacontracting party, party to a contract

vázaný: smluvně vázaný, vázaný smlouvoubound by a contract

vypovědět: práv. vypovědět smlouvuterminate/cancel a contract

zavázat se: práv. smluvně se zavázat k čemuundertake, contract to do sth

mimoto: Mimoto ani nemají smlouvu.Besides, they haven't even got a contract.

obnovit: obnovit smlouvurenew a contract

porušit: porušit pravidla/smlouvubreak the rules/a contract

přiložit: Přiložil jsem kopii smlouvy.I have enclosed a copy of the contract.