Hlavní obsah

yoke [jəʊk]

Podstatné jméno

  1. of sth jho, jařmo, chomout čeho i přen. - nesvoboda ap.yoke of marriagemanželský chomout
  2. vahadlo na ramena k nošení věder

Sloveso

  • be yoked (together) with sb/sth být svázaný s kýmThey are yoked by the contract.Jsou svázáni smlouvou.yoked by marriagespojen(i) poutem manželským