Hlavní obsah

join [dʒɔɪn]

Vyskytuje se v

rank: join the ranks of sth, join sb's ranksrozšířit řady, vstoupit do řad koho stát se jedním z, přiřadit se ke komu k nezaměstnaným ap.

army: join the armyvstoupit do armády

jobless: join the ranks of the joblessrozšířit řady nezaměstnaných

queue: join the queuestoupnout si do fronty

us: Will you join us?Přidáš se k nám?

armáda: vstoupit do armádyjoin the army

připít: připít si s kýmpřiťuknout si touch/clink glasses, společně připít join sb in a toast

spojit: spojit síly s kýmjoin forces with sb, make common cause with sb

spojovací: tech. spojovací materiál šrouby ap.fasteners, fixings, chemické joining materials

vstoupit: vstoupit do řad kohojoin sb's ranks

postavit se: postavit se do frontyjoin the queue/AmE line

přidat se: Přidal se k nám jeden ...We were joined by one ...

přidat se: Přidám se k vám později.I'll join you later.

připojit se: Připojilo se k nám pár dalších lidí.We were joined by a few other people.

připojit se: Mohu se k vám připojit?Can I join you?

přisednout: Mohu si přisednout?May I join you?, Do you mind if I sit here?

přistoupit: Země přistoupila k EU.The country joined the EU.

řada: postavit se do řadyutvořit řadu form a line, line up, do fronty join the queue/AmE line

řada: rozšířit řady koho členů ap.join the ranks of sth

zařadit se: zařadit se do frontyjoin the line