Hlavní obsah

vstoupit

Dokonavé sloveso

  1. (vejít) kam enter sth, walk/go in(to)(přijít) come in(vkročit - na Měsíc, do cizí země ap.) set foot on/in sth(na pevninu ap.) go on sthVstupte!Come in!vstoupit do stávkygo on strike, (opustit pracovní místa) walk outneoprávněně vstoupit na cizí pozemek ap.trespass on sth
  2. (do spolku ap.) do čeho join, enter sth(přihlásit se) enrollvstoupit do řad kohojoin sb's ranks
  3. (do jednání ap.) do čeho, v co enter (into) sth(do diskuse ap.) come in(vložit se do) interfere(do řeči) break in(do opozice ap.) go into
  4. (začít účinkovat)vstoupit v platnost(zákon ap.) come into force, (začít působit) take effect, become effective

Vyskytuje se v

armáda: vstoupit do armádyjoin the army

cizí: cizím (osobám) vstup zakázánauthorized personnel only, no trespassing

manželství: vstoupit do manželstvíenter into marriage

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán.Authorized personnel only., do oblasti Restricted area.

platnost: vstoupit v platnost, nabýt platnosticome into force, take effect, become effective

stávka: vstoupit do stávkygo on strike, walk out

volný: vstup volný bez vstupnéhofree admission/entrance, admission free

vstup: vstup volný/zdarmaadmission free, free entry/admission

pozdravit: Vstoupila, aniž by pozdravila.She entered without saying hello.

zakázat: Do této oblasti je vstup zakázán.This area is out of bounds.

historie: vstoupit/zapsat se do historiego down in history

accession: vstup do NATOaccession to NATO

admission: vstup zdarmafree admission

admittance: Vstup zakázán.No admittance.

area: Nepovolaným vstup zakázán!Restricted area!

army: vstoupit do armádyjoin the army

enlist: narukovat, být odveden, vstoupit do armádybe enlisted

entry: vstup zdarmafree entry

force: vstoupit v platnost, nabýt účinnosticome into force

free: volný vstup, celní prohláška ke zboží nepodléhajícímu cluekon. free entry

go down: vstoupit do dějingo down in history

into: vstoupit do čeho podniku ap.move into sth

join: vstoupit do armádyjoin the army

restricted: Zákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostíRestricted area

strike: vstoupit do stávky, začít stávkovatgo on strike

trespass: (Soukromý pozemek,) vstup zakázán!No trespassing!

trespasser: (Cizím osobám) vstup (na pozemek) zakázán.Trespassers will be prosecuted.

way: vstup, vchod, vjezdway in

come in: Vstupte!, Dále!Come in!

exit: Pouze vstup. nápisNo exit!

in: Vstupte!Come in!

may: Smíme vstoupit?May we come in?

authorized: Nepovolaným vstup zakázán.Authorized personnel only.

come: vstoupit v platnost, nabýt účinnosti zákon ap.come into force

vstoupit: Vstupte!Come in!