Hlavní obsah

vstoupit

Dokonavé sloveso

  1. (vejít) kam enter sth, walk/go in(to)(přijít) come in(vkročit - na Měsíc, do cizí země ap.) set foot on/in sth(na pevninu ap.) go on sthVstupte!Come in!vstoupit do stávkygo on strike, (opustit pracovní místa) walk outneoprávněně vstoupit na cizí pozemek ap.trespass on sth
  2. (do spolku ap.) do čeho join, enter sth(přihlásit se) enrollvstoupit do řad kohojoin sb's ranks
  3. (do jednání ap.) do čeho, v co enter (into) sth(do diskuse ap.) come in(vložit se do) interfere(do řeči) break in(do opozice ap.) go into
  4. (začít účinkovat)vstoupit v platnost(zákon ap.) come into force, (začít působit) take effect, become effective

Vyskytuje se v

armáda: vstoupit do armádyjoin the army

cizí: cizím (osobám) vstup zakázánauthorized personnel only, no trespassing

manželství: vstoupit do manželstvíenter into marriage

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán.Authorized personnel only., do oblasti Restricted area.

platnost: vstoupit v platnost, nabýt platnosticome into force, take effect, become effective

stávka: vstoupit do stávkygo on strike, walk out

volný: vstup volný bez vstupnéhofree admission/entrance, admission free

vstup: vstup volný/zdarmaadmission free, free entry/admission

pozdravit: Vstoupila, aniž by pozdravila.She entered without saying hello.

zakázat: Do této oblasti je vstup zakázán.This area is out of bounds.

historie: vstoupit/zapsat se do historiego down in history

accession: vstup do NATOaccession to NATO

admission: vstup zdarmafree admission

admittance: Vstup zakázán.No admittance.

area: Nepovolaným vstup zakázán!Restricted area!

army: vstoupit do armádyjoin the army

enlist: narukovat, být odveden, vstoupit do armádybe enlisted

entry: vstup zdarmafree entry

force: vstoupit v platnost, nabýt účinnosticome into force

free: volný vstup, celní prohláška ke zboží nepodléhajícímu cluekon. free entry

go down: vstoupit do dějingo down in history

into: vstoupit do čeho podniku ap.move into sth

join: vstoupit do armádyjoin the army

restricted: Zákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostíRestricted area

strike: vstoupit do stávky, začít stávkovatgo on strike

trespass: (Soukromý pozemek,) vstup zakázán!No trespassing!

trespasser: (Cizím osobám) vstup (na pozemek) zakázán.Trespassers will be prosecuted.

way: vstup, vchod, vjezdway in

come in: Vstupte!, Dále!Come in!

exit: Pouze vstup. nápisNo exit!

in: Vstupte!Come in!

may: Smíme vstoupit?May we come in?

authorized: Nepovolaným vstup zakázán.Authorized personnel only.

come: vstoupit v platnost, nabýt účinnosti zákon ap.come into force

vstoupit: Vstupte!Come in!

dřevo: hard/soft woodtvrdé/měkké dřevo

měkký: soft-lead pencilměkká tužka

na: soft boiledna měkko

nealkoholický: nonalcoholic beverages, hovor. soft drinksnealkoholické nápoje

plyšový: plush/soft/cuddly/stuffed toysplyšové hračky

přistání: hard/soft landingtvrdé/měkké přistání

slabost: have a weakness/soft spot for sb/sthmít slabost pro koho/co

uhlí: hard coal, živičné soft coalčerné uhlí

uvařený: hard/soft boileduvařený na tvrdo/měkko

uvařit: hard-boil/soft-boil sthuvařit na tvrdo/měkko co vejce

vejce: soft-boiled/hard-boiled/poached eggsvejce naměkko/natvrdo/ztracená

plíseň: soft-ripened cheese, bloomy rind cheesesýr s plísní na povrchu

tichý: quiet/low/soft/hushed voicetichý hlas

vajíčko: hard/soft-boiled eggvajíčko na tvrdo/měkko

mazat: butter sb up, soft-soap, sweet-talk, cajole sbmazat komu med kolem huby

furnishings: soft furnishingsbytový textil

palate: anat. hard/soft palatetvrdé/měkké patro

pouch: (soft) pouchměkké pouzdro na fotoaparát ap.

roe: hard/soft roejikry/mlíčí

shoulder: hard/soft shoulderzpevněná/nezpevněná krajnice

soft: make softerzměkčit

soft focus: in soft focusmírně rozostřený část fotografie

wooded: soft/hard-woodeds měkkým/tvrdým dřevem strom ap.

feel: Feel how soft the leather is.Sáhni si, jak je ta kůže měkká.

soft fruit: soft fruits(drobné) bobulové ovoce, bobulovité plody