Hlavní obsah

vstoupit

Dokonavé sloveso

  1. (vejít) kam enter sth, walk/go in(to)(přijít) come in(vkročit - na Měsíc, do cizí země ap.) set foot on/in sth(na pevninu ap.) go on sthVstupte!Come in!vstoupit do stávkygo on strike, (opustit pracovní místa) walk outneoprávněně vstoupit na cizí pozemek ap.trespass on sth
  2. (do spolku ap.) do čeho join, enter sth(přihlásit se) enrollvstoupit do řad kohojoin sb's ranks
  3. (do jednání ap.) do čeho, v co enter (into) sth(do diskuse ap.) come in(vložit se do) interfere(do řeči) break in(do opozice ap.) go into
  4. (začít účinkovat)vstoupit v platnost(zákon ap.) come into force, (začít působit) take effect, become effective

Vyskytuje se v

armáda: vstoupit do armádyjoin the army

cizí: cizím (osobám) vstup zakázánauthorized personnel only, no trespassing

manželství: vstoupit do manželstvíenter into marriage

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán.Authorized personnel only., do oblasti Restricted area.

platnost: vstoupit v platnost, nabýt platnosticome into force, take effect, become effective

stávka: vstoupit do stávkygo on strike, walk out

volný: vstup volný bez vstupnéhofree admission/entrance, admission free

vstup: vstup volný/zdarmaadmission free, free entry/admission

vstup: Vstup zakázán., Zákaz vstupu.No entry., Keep out!, na pozemek No trespassing.

vstup: Nepovolaným vstup zakázánAuthorized Personnel/Persons Only, jen pro zaměstnance Staff only

pozdravit: Vstoupila, aniž by pozdravila.She entered without saying hello.

vstup: vstup do EUaccession to the EU

zakázat: Do této oblasti je vstup zakázán.This area is out of bounds.

zakázat: Cizím (osobám) vstup zakázán.Trespassers will be prosecuted.

historie: vstoupit/zapsat se do historiego down in history

accession: accession to NATOvstup do NATO

admission: free admissionvstup zdarma

admittance: No admittance.Vstup zakázán.

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

area: Restricted area!Nepovolaným vstup zakázán!

army: join the armyvstoupit do armády

entry: free entryvstup zdarma

force: come into forcevstoupit v platnost, nabýt účinnosti

free: ekon. free entryvolný vstup, celní prohláška ke zboží nepodléhajícímu clu

go down: go down in historyvstoupit do dějin

into: move into sthvstoupit do čeho podniku ap.

join: join the armyvstoupit do armády

restricted: Restricted areaZákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostí

strike: go on/come out on strikevstoupit do stávky, začít stávkovat

strike: take strike action(začít) stávkovat, vstoupit do stávky

trespass: No trespassing!(Soukromý pozemek,) vstup zakázán!

trespasser: Trespassers will be prosecuted.(Cizím osobám) vstup (na pozemek) zakázán.

way: way invstup, vchod, vjezd

come in: Come in!Vstupte!, Dále!

exit: No exit!Pouze vstup. nápis

in: Come in!Vstupte!

may: May we come in?Smíme vstoupit?

authorized: Authorized personnel only.Nepovolaným vstup zakázán.

come: come into forcevstoupit v platnost, nabýt účinnosti zákon ap.