Hlavní obsah

odejít

Dokonavé sloveso

  1. (odkráčet) odkud kam go away from sth, leave sth for sthform. depart from/for sth(odkráčet) walk off sthOdešli jsme z místnosti.We left the room.Odešla do práce.She (has) left for work.
  2. (opustit) od koho, odkud leave sb/sth(skončit) quitodejít do důchoduretire, go into retirement
  3. hovor.(pokazit se) break down, die, failhovor.(kleknout) conk out, pack up

Vyskytuje se v

důchod: (ode)jít do důchoduretire, go into retirement

sebrat se: sebrat se a (ode)jítget up and leave, náhle up and leave

věčnost: odejít na věčnostpass away, meet one's Maker, cross the Great Divide

aby: Řekl mu, aby odešel.He told him to leave.

dojem: Mám dojem, že (už) odešel.I guess he has left.

nezbývat: Nezbývá mi než odejít.I have no choice but to leave.

než: ... než odejdeš.Before you leave ...

ona: Ona už odešla.She has left already.

penze: (ode)jít do penzeretire (on a pension)

rozhodnout se: Rozhodl se odejít.He decided to leave.

rozloučení: odejít bez rozloučeníleave without saying goodbye

prázdný: odejít/vrátit se s prázdnou/prázdnýma rukamaleave/return empty-handed

away: walk awayodejít, odkráčet

departure: take one's departurevzdálit se, odejít

honourably: voj. be honourably dischargedodejít do výsluhy s poctami

move: move asideuhnout (stranou), přen. odejít, udělat místo nové generaci ap.

offstage: go offstageodejít ze scény z jeviště

prematurely: retire prematurelyodejít do předčasného důchodu

uproot: uproot osfodejít z domova, opustit domov, změnit bydliště

about: He is about to leave.Chystá se odejít., Je na odchodu.

find: He found himself unable to leave.Zjistil, že není schopen odejít.

for: Then he left for work.Pak odešel do práce.

gone: He's gone.Je pryč., Už odešel., i přen. Umřel.

goodbye: leave without saying goodbyeodejít bez rozloučení

may: You may leave.Můžete odejít.

point: He was on the point of leaving.Právě se chystal odejít.

rush: They left in a rush.Spěšně odešli.

straggle: The players straggled away.Hráči postupně odešli.

quietly: go quietly(ode)jít bez odporu/dobrovolně, odejít v klidu ze zaměstnání ap.