Hlavní obsah

gone [gɒn]

Související hesla

pp of go

Předložka

  • BrE hovor.po čem o časovém údaji

Vyskytuje se v

along: jít, pokračovat, postupovat jakgo along

amiss: co BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlosth would not come/go amiss

around: (zajít) navštívit, stavit se u kohogo around to sb

astray: ztratit se (po cestě) dopisy na poště ap., sport. jít vedle střela ap.go astray

ballistic: začít vyvádět/zuřit, vyletět rozčilovat sego ballistic

banana: šílet, vyšilovat, bláznit, blbnoutgo bananas

bang: a je po čem, co je v čudubang goes sth

bat: postavit se za, podpořit kohogo (in) to bat for sb

belly: přijít na buben, položit se, zbankrotovat firma ap.go belly up

berserk: začít vyvádět, rozzuřit se nepříčetněgo berserk

board: být zcela ignorován, být smeten ze stolugo by the board

breath: jít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduchgo for a breath of (fresh) air

broke: přijít na mizinu, zbankrotovatgo broke

bust: zkrachovat, zbankrotovat, přijít na mizinugo bust

cap: (při)jít s prosíkem ke komu, poníženě prosit koho o pomoc ap.go cap in hand to sb

court: jít k soudu s požadavkem ap.go to court

detail: jít/zacházet do podrobnostígo into details/the detail

distance: vydržet až do konce, doběhnout celou trať, přen. zvládnout togo the distance

drain: přijít nazmar/vniveč, jít do hájego down the drain

easy: lehce nabyl, lehce pozbyl majetekeasy come, easy go

end: pominout se, zcvoknout sego off the deep end

far: (jen) do určité míry pravdivý, dobrý ap.as far as it goes

further: pokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čímgo further with sth, take sth further

go: chystat se, hodlat, mít v úmyslu udělat cobe going to do sth

go along: jít, běžet, vyvíjet se jak záležitost, vývoj ap.be going along

go around: kolovat, šířit se zvěst ap.be going around

going: vyjadřuje blízkou budoucnost dějebe going to do sth

gone: být pryč, zmizetbe gone

go on: dít se, konat sebe going on

go on with: prozatím stačit, být zatím tak akorátbe enough to be going on with

go with: chodit, mít poměr s kýmbe going with

grain: příčit se, odporovat čemugo against the grain of sth

ground: schovat se, ukrýt sego to ground

hammer: dělat co s vervou, pořádně se do čeho oboutgo at sth hammer and tongs

head: být nad čí chápánígo over sb's head

here: a je to tady před obtížným, nepříjemným úkolemhere goes

history: vejít do dějin zůstat v povědomí lidígo down in history

hungry: hladovět, být hladygo hungry

ice-skating: jít bruslitgo ice-skating

keep: pokračovat, jít dál, nepřestávat i přes únavu ap.keep going

let: pustit, přestat držet koho/colet go of sb/sth

light: odpadnout, padnout jak špalek, vytuhnout usnoutgo out like a light

live: rozběhnout se, být zaveden do praxe, začít fungovatgo live

mile: vyvinout mimořádné úsilí pro co, snažit se, usilovat o cogo the extra mile for sth

mind: Opatrujte se. při loučeníMind how you go.

off: zkažený jídlo(gone) off

overboard: přehánět/přehnat to s čímgo overboard with sth

overdrive: zabrat/rozjet to naplno, zapnout začít intenzivně dělatgo in(to) overdrive

pain barrier: překonat se, jít nad své možnosti přes zranění, vyčerpání ap. - ve sportugo through the pain barrier

place: být na nejlepší cestě to někam dotáhnoutbe going places

public: začít veřejně obchodovat své akcie, vstoupit na kapitálový trh společnostgo public

quest: (jít) hledat cogo in quest of sth

rampage: (začít) řádit, vyvádět, rozběsnit se dav, zvíře ap.go on the rampage

raptures: about/over sth BrE, kniž. být jako u vytržení, být na vrcholu blaha, rozplývat se nad čímbe in raptures, go into raptures

right: jít dobře, (vy)dařit se životbe going right

roof: vyskočit, vyletět (nahoru) ceny, inflace ap.go through the roof

round: zajít na návštěvu, (za)stavit se na návštěvugo round

say: to se rozumí samo sebou, to je zcela jasnéit goes without saying

seed: (do)zrát, mít semena, vysemenit se rostlina ap.go/run to seed

short: trpět nedostatkem čehobe/go short of sth

steady: with sb hovor. (dlouho) chodit, mít vážnou známost s kýmbe going steady

strength: jít od úspěchu k úspěchu, být čím dál tím lepšígo from strength to strength

swimmingly: jít hladcebe going swimmingly

there: co naplat, no co, co se dá dělat, nic se nedá dělatthere you go

aid: jít komu na pomocgo to sb's aid, come to the aid of sb

combination: combination skinsmíšená pleť

complexion: oily/dry/pale complexionmastná/suchá/světlá pleť

skin: oily skinmastná pleť

back off: Back off! I'll manage it.Do toho se nepleť. Já to zvládnu.

aloof: form. stay aloof from sthzůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho

obrace: purl (stitch)pletení/oko obrace

plést se: get into sb's wayplést se komu do cesty

smíšený: combination skinsmíšená pleť

plést: Leave me out of this.Mě do toho nepleť.

svěží: fresh complexionsvěží pleť

záležitost: poke one's nose into other people's businessplést se do cizích záležitostí