Hlavní obsah

aid [eɪd]

Podstatné jméno

  1. pomoc hmotná, peněžnífood aidpotravinová pomoc
  2. with the aid of sthza pomoci, (s) pomocí čeho
  3. pomůcka učební apod., pomocné vybavení, podpora technická ap.

Odvozená slova

aide

Vyskytuje se v

give: I'd give anythingdal bych (za to) cokoliv

rather: I would/I'd ratherraději bych co

abet: práv. aiding and abetting sbnapomáhání trestnému činu komu, spolupachatelství

-aided: computer-aidedprováděný za pomoci počítače

computer: computer-aidedvytvořený za pomoci počítače

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

food: food aidpotravinová pomoc

grant: grant legal aidposkytnout právní pomoc

kit: first-aid kit(příruční) lékárnička

navigational: navigational aids/instrumentsnavigační pomůcky/přístroje

visual: visual aidsnázorné pomůcky k výuce ap.

worker: aid workerpracovník mezinárodní pomoci v oblasti války ap.

do: I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

I'd: I'd rather not do that.Raději bych to nedělal.

meet: I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...

didaktický: teaching aidsdidaktické pomůcky

napomáhat: aid and abetpráv. napomáhat při trestném činu

podpora: in aid/support of sth, for the support of sbna podporu čeho

pomoc: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

pomůcka: teaching aidsučební pomůcky

potravinový: food aidpotravinová pomoc

pracovní: work aidspracovní pomůcky

první: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

příruční: first-aid kitpříruční lékárnička

čest: I'd be honoured.Bylo by mi ctí.

mluvit: I'd like to talk to, Could I speak to ...Rád bych mluvil s ...

poskytnout: give first aid to sbposkytnout první pomoc komu

rád: I'd like to ...Rád bych...

rezervovat: I'd like to book a table.Rád bych (si) rezervoval stůl.

spíš: I'd rather have tea.Spíš bych si dal čaj.

vědět: I'd like to know ...., zda ap. I wonder ...Rád bych věděl ...

vybrat: I'd like to withdraw/make a withdrawal.Chtěl bych vybrat.

vzkaz: I'd like to leave a message for her.Chtěl bych jí nechat vzkaz.

zdůraznit: I'd like to emphasize that ...Rád bych zdůraznil, že ...

zrušit: I'd like to cancel a reservation.Chtěl bych zrušit rezervaci.

aid: in aid of sthve prospěch čeho, na podporu čeho akce ap.