Hlavní obsah

aid [eɪd]

Podstatné jméno

  1. pomoc hmotná, peněžnífood aidpotravinová pomoc
  2. with the aid of sthza pomoci, (s) pomocí čeho
  3. pomůcka učební apod., pomocné vybavení, podpora technická ap.

Odvozená slova

aide

Vyskytuje se v

give: I'd give anythingdal bych (za to) cokoliv

rather: I would/I'd ratherraději bych co

abet: práv. aiding and abetting sbnapomáhání trestnému činu komu, spolupachatelství

-aided: computer-aidedprováděný za pomoci počítače

computer: computer-aidedvytvořený za pomoci počítače

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

first aid: first-aid kit(příruční) lékárnička

first aid: first-aid post/stationstanice první pomoci, ošetřovna

food: food aidpotravinová pomoc

grant: grant legal aidposkytnout právní pomoc

kit: first-aid kit(příruční) lékárnička

navigational: navigational aids/instrumentsnavigační pomůcky/přístroje

visual: visual aidsnázorné pomůcky k výuce ap.

worker: aid workerpracovník mezinárodní pomoci v oblasti války ap.

do: I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

I'd: I'd rather not do that.Raději bych to nedělal.

lay: I'd lay odds that he'll win.Vsadil bych si, že vyhraje.

meet: I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...

didaktický: didaktické pomůckyteaching aids

napomáhat: práv. napomáhat při trestném činuaid and abet

podpora: na podporu čehoin aid/support of sth, for the support of sb

pomoc: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

pomoc: potravinová pomocfood aid

pomůcka: učební pomůckyteaching aids

potravinový: potravinová pomocfood aid

pracovní: pracovní pomůckywork aids

první: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

příruční: příruční lékárničkafirst-aid kit

čest: Bylo by mi ctí.I'd be honoured.

mluvit: Rád bych mluvil s ...I'd like to talk to, Could I speak to ...

poskytnout: poskytnout první pomoc komugive first aid to sb

rád: Rád bych...I'd like to ...

rád: Raději bych pracoval doma.I'd rather work at home.

rezervovat: Rád bych (si) rezervoval stůl.I'd like to book a table.

spíš: Spíš bych si dal čaj.I'd rather have tea.

vědět: Rád bych věděl ...I'd like to know ...., zda ap. I wonder ...

vybrat: Chtěl bych vybrat.I'd like to withdraw/make a withdrawal.

vzkaz: Chtěl bych jí nechat vzkaz.I'd like to leave a message for her.

zdůraznit: Rád bych zdůraznil, že ...I'd like to emphasize that ...

zrušit: Chtěl bych zrušit rezervaci.I'd like to cancel a reservation.