Hlavní obsah

assistance [əˈsɪstəns]

Vyskytuje se v

roadside: roadside assistanceporuchová a odtahová služba v případě odstavení vozidla u silnice

asistenční: assistance serviceasistenční služba

nápomocný: be of (any) help/use/assistance to sb, podporující be supportive of sbbýt (nějak) nápomocný komu

podpora: social security benefits, BrE income support, AmE social welfare, systém i služby též public assistancesociální podpora

technický: technical support/assistancetechnická podpora/pomoc

assistance: assistance dogasistenční pes