Hlavní obsah

pomoc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (v nouzi) help, aid(nápomoc) assistanceposkytnout komu první pomocgive sb first aidpotravinová pomocfood aidvolat o pomoccry for help, (telefonem) call for help
  2. (finanční) (financial) aid(v nouzi) relief(dotace) subsidy

Vyskytuje se v

pomoct si: pomoci si sámhelp osf

potravinový: potravinová pomocfood aid

první: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

technický: technická podpora/pomoctechnical support/assistance

běžet: Běž pro pomoc!Go (and) get help!

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Her cries for help were not answered.

křičet: Křičela o pomoc.She cried for help.

moct: Mohl byste mi pomoci?Could you help me?

o: volat o pomoccry for help

odkázat: Jsme odkázáni na jeho pomoc.We depend on him for help.

pomoct: Můžete mi pomoci?Can you help me?

poskytnout: poskytnout první pomoc komugive first aid to sb

potřebovat: (Ne)potřebuji pomoci.I (don't) need help.

přislíbit: Přislíbili nám pomoc.They promised to help us.

vám: Mohu Vám pomoci?Can I help you?

vážit si: Vážíme si vaší pomoci.We appreciate your help.

vděčný: Jsme vděčni za vaši pomoc.We are grateful for/We appreciate your help.

volání: volání o pomoccall for help

volat: Volala o pomoc.She called for help.

pomoc: poskytnout komu první pomocgive sb first aid