Hlavní obsah

aid [eɪd]

Podstatné jméno

  1. pomoc hmotná, peněžnífood aidpotravinová pomoc
  2. with the aid of sthza pomoci, (s) pomocí čeho
  3. pomůcka učební apod., pomocné vybavení, podpora technická ap.

Odvozená slova

aide

Vyskytuje se v

give: I'd give anythingdal bych (za to) cokoliv

rather: I would/I'd ratherraději bych co

abet: práv. aiding and abetting sbnapomáhání trestnému činu komu, spolupachatelství

-aided: computer-aidedprováděný za pomoci počítače

computer: computer-aidedvytvořený za pomoci počítače

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

food: food aidpotravinová pomoc

grant: grant legal aidposkytnout právní pomoc

kit: first-aid kit(příruční) lékárnička

navigational: navigational aids/instrumentsnavigační pomůcky/přístroje

visual: visual aidsnázorné pomůcky k výuce ap.

worker: aid workerpracovník mezinárodní pomoci v oblasti války ap.

do: I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

I'd: I'd rather not do that.Raději bych to nedělal.

meet: I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...

aid: in aid of sthve prospěch čeho, na podporu čeho akce ap.