Hlavní obsah

rather

Předložka

  • rather than spíše než při srovnávání dvou věcí

Vyskytuje se v

I'd: I'd rather not do that.Raději bych to nedělal.

či: or ratherči lépe

lépe: or rathernebo lépe řečeno

než: I'll go alone rather than wait.Než tady čekat, půjdu sám.

rád: I'd rather work at home.Raději bych pracoval doma.

spíš: I'd rather have tea.Spíš bych si dal čaj.

vonět: He is rather workshy., He tries to steer clear of work.Práce mu moc nevoní.

rather: rather thanspíše než při srovnávání dvou věcí