Hlavní obsah

quite [kwaɪt]

Vyskytuje se v

quite: quite a sthimpozantní, mimořádný, (po)řádný co zjev ap.

little: quite a littlecelkem dost, poměrně hodně, celkem velký množství ap.

simply: quite simplycelkem jednoduše

some: for (quite) some time (now)(již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouho

taken: I was quite taken with her.Byl jsem z ní celý pryč.

few: quite a fewpěkných pár, poměrně dost, nemálo

často: quite oftendost(i) často

dost: quite oftendost často

úplně: not quite, not exactlyne tak úplně

zcela: not quitene zcela

celkem: I quite liked it.Celkem se mi to líbilo.

docela: I am quite well.Mám se docela dobře.

honička: I was quite busy., I was rushed off my feet.Měl jsem dost honičku.

notný: It took quite some/a time ...Trvalo to notnou chvíli ...

pár: quite a few sthhovor. pěkných pár čeho

přímo: quite unbelievablepřímo neuvěřitelný

sympatický: I quite like him.Je mi celkem sympatický.

vcelku: I quite like it.Vcelku se mi to líbí.

zklamat: I was quite disappointed by the outcome.Výsledek mě dost zklamal.

zrovna: He isn't exactly/quite a hero.Není zrovna hrdina.

mít: be in one's right mind, be (quite) right in the head, be of sound mindmít všech pět pohromadě

závada: be no problem, be (quite) okay, neškodit do no harmnebýt na závadu

bit: quite a bit of sthdost, hodně, výrazně větší ap.