Hlavní obsah

few [fjuː]

Vyskytuje se v

word: be a (wo)man of few wordsmoc toho nenamluvit, být nemluvný člověk

back: a few years backpřed pár lety

exception: with a few exceptionsaž na pár výjimek

mention: too few/little to mentiontak málo, že to nestojí za řeč

not: not a fewnemálo, hodně

quite: quite a fewpěkných pár, poměrně dost, nemálo

select: for a select fewpřen. pro pár vyvolených

warning: a few days' warningupozornění několik dní dopředu

barb: They traded a few barbs.Vyměnili si pár uštěpačných poznámek.

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.

first: the first few flakesprvních pár vloček

snap: I'll take a few snaps.Udělám si pár fotek.

time: a few timespárkrát

málo: too little, u počitatelných too fewpříliš málo

méně: less and less, o počitatelných fewer and fewerčím dál méně

výjimka: with a few exceptionsaž na pár výjimek

žalostně: precious little/few of sthžalostně málo čeho

nejbližší: in the next few daysv nejbližší době

pár: quite a few sthhovor. pěkných pár čeho

přeskočit: skip a few pagespřeskočit pár stránek

připojit se: We were joined by a few other people.Připojilo se k nám pár dalších lidí.

rodit se: Fewer children are born.Rodí se méně dětí.

splašit: I managed to rustle up a few blankets.Podařilo se mi splašit pár dek.

volno: take a few days offvzít si pár dní volno

skoupý: be a man of few wordsbýt skoupý na slovo

šafrán: sth is as scarce as hen's teeth, hl. BrE sth is thin on the ground, sth are few and far betweenčeho je jako šafránu velmi málo

šesták: for a few coppersza pár šestáků lacino

few: a fewsth pár, několik, nemnoho čeho

přistoupit: He didn't accede to our demands.Nepřistoupil na naše požadavky.