Hlavní obsah

few [fjuː]

Vyskytuje se v

word: be a (wo)man of few wordsmoc toho nenamluvit, být nemluvný člověk

back: a few years backpřed pár lety

exception: with a few exceptionsaž na pár výjimek

mention: too few/little to mentiontak málo, že to nestojí za řeč

not: not a fewnemálo, hodně

quite: quite a fewpěkných pár, poměrně dost, nemálo

select: for a select fewpřen. pro pár vyvolených

warning: a few days' warningupozornění několik dní dopředu

barb: They traded a few barbs.Vyměnili si pár uštěpačných poznámek.

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.

first: the first few flakesprvních pár vloček

snap: I'll take a few snaps.Udělám si pár fotek.

time: a few timespárkrát

málo: příliš málotoo little, u počitatelných too few

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

méně: mnohem méněmuch less/o počitatelných fewer

výjimka: až na pár výjimekwith a few exceptions

žalostně: žalostně málo čehoprecious little/few of sth

málo: málo zájemcůtoo few applicants

málo: Jeden z mála.One of a few.

méně: méně lidífewer people

nejbližší: v nejbližší doběin the next few days

pár: hovor. pěkných pár čehoquite a few sth

přeskočit: přeskočit pár stránekskip a few pages

připojit se: Připojilo se k nám pár dalších lidí.We were joined by a few other people.

rodit se: Rodí se méně dětí.Fewer children are born.

splašit: Podařilo se mi splašit pár dek.I managed to rustle up a few blankets.

volno: vzít si pár dní volnotake a few days off

skoupý: být skoupý na slovobe a man of few words

šafrán: čeho je jako šafránu velmi málosth is as scarce as hen's teeth, hl. BrE sth is thin on the ground, sth are few and far between

šesták: za pár šestáků lacinofor a few coppers