Hlavní obsah

time [taɪm]

Podstatné jméno

 1. čas měřitelná veličinatime is upčas vypršelrace against timezávod s časemtime travel(ling)cestování v časetime loopčasová smyčkachange over time(z)měnit se v průběhu časutime tellingurčování/poznávání času na hodinách
 2. konkrétní čas, hodina ap.What time is it?Kolik je hodin?Have you got the time?, Do you have the time?Nevíte, kolik je hodin?(At) what time?V kolik hodin?He asked me the time.Zeptal se mě, kolik je hodin.at no timenikdy za danou dobu
 3. doba, čas odjezdu ap.captive timepohotovost pracovnícore timezákladní čas pružné pracovní dobythin timetěžké obdobítime cardpíchací karta, píchačka pracovní, k označení příchodu a odchodu
 4. trvání, délka čeho
 5. for sth (volný) čas, volno na cotime for readingchvíle na čtení
 6. for a timepo delší dobuafter a timeza nějaký čas, za nějakou dobu, po jisté doběfor a limitless timenavždyfrom that time (on)od té doby
 7. období, údobí, éra v historii, životěthe time of the Roman Empireobdobí Římské říše
 8. the times současnost, moderní trendy
 9. chvíle, časy způsob prožitíWe had a great time.Báječně jsme si to užili.
 10. one's time čí doba života, život
 11. vyjadřuje jisté opakování nebo případ, kdy něco nastanenext/this timepříště/tentokrátlast timenaposled, posledněanother timejindyany timekdykolivfor the first timepoprvé
 12. times -krát opakovaně, násobněpo číslovkáchthree times a weektřikrát týdněa few timespárkrátmany times a daymnohokrát za denHow many times?Kolikrát?
 13. hud.takt, rytmushud. four-four timečtyřčtvrteční takthud. common timesudý takt půlový nebo celý

Spojka

 • mat.krát aritmetická operace

Fráze

 1. iron.(it is) about time je na čase, to je dost
 2. ahead of time s předstihem, dopředu, předem udělat ap.
 3. be ahead of one's time předběhnout (svou) dobu
 4. all the time neustále, pořád
 5. at a time naráz, najednou, současněone at a timejeden po druhém, po jednom
 6. at any time kdykoli, každou chvíli, co nevidět
 7. at the best of times i když to dobře jde, i při nejlepším (úsilí)
 8. at one time jednu dobu, svého času, kdysi v minulosti
 9. at the same time současně, zároveň
 10. at the same time ale zároveň, současně však
 11. at times někdy, čas od času, chvílemi
 12. hovor.be doing time být v base, bručet, sedět
 13. for all time navždy(cky), navěky
 14. for the time being (pro)zatím
 15. from time to time sem tam, čas od času, z času na čas
 16. hovor.half the time co chvíli, často, kolikrát
 17. hovor.have no time for sb/sth nemít rád koho/co
 18. it is high time je nejvyšší čas
 19. in time včas, zavčasu nikoli pozděarrive in timepřijet včas
 20. in time, given time jednou, časem někdy v budoucnu
 21. in time do/v rytmuout of timemimo rytmus
 22. in good time zavčasu, dostatečně brzy před začátkem
 23. in good time na to uzraje doba, přijde ten správný časall in good timevšechno chce svůj čas
 24. in one's own time svým vlastním tempem
 25. be marking time vyčkávat, zabíjet čas než se stane něco jiného
 26. of all time všech dob, vůbec co kdy existoval
 27. on time včas nikoli pozdě
 28. take time trvat (dlouho)
 29. take one's time dát/dávat si na čas, nespěchat
 30. (can) tell the time poznat čas (na hodinkách) dítě ap.
 31. time after time opakovaně, zas a znovu, několikrát po sobě
 32. have the time of one's life mít se báječně, skvěle si užívat
 33. waste no time neztrácet čas, neváhat, využít příležitosti

Slovní spojení

air time all-time anytime bedtime big time closing time daylight saving time daytime dinnertime downtime extra time full-time half-time injury time lifetime long-time lunchtime mealtime meantime night-time old-time one-time opening time part-time peacetime peak time playtime prime time quality time real-time running time showtime small-time sometime spare time springtime standard time summer time suppertime teatime time bomb time frame time lag time out time scale time signature time trial time waster time-consuming time-honoured time-server time-worn timekeeper timekeeping timeline timepiece timestamp timetable wartime wintertime

Vyskytuje se v

beat: beat timepoklepávat/podupávat (si) do rytmu, udávat rytmus dirigent

being: for the time beingprozatím, pro tuto chvíli

bide: bide one's timečekat na příležitost/svůj čas, vyčkávat

big time: big-timevelkého formátu, špičkový, prvotřídní v daném oboru

borrow: be (living) on borrowed timemít na kahánku/namále, přen. přesluhovat, žít nečekaně dlouho

clock: time clockpíchačky

first: (for) the first timepoprvé, prvně

for: for the first/second/last timepoprvé/podruhé/naposledy

fullness: in the fullness of timečasem, za nějakou dobu

full-time: full timekonec zápasu

gain: be gaining (time)předcházet se, předbíhat se hodiny ap.

hard: give sb a hard timeztrpčovat život, zatopit, osladit to komu

high: it is high timeje nejvyšší čas, je načase

immemorial: from/since time immemorialod nepaměti, od pradávna, odedávna

lose: lose timezpožďovat se o hodinách

nick: in the nick of timena poslední chvíli, za pět minut dvanáct

once: once upon a timebylo nebylo, za dávných časů, kdysi dávno začátek pohádky

opening time: opening timesotevírací doba

over: twice/three times overdvakrát/třikrát dokola/za sebou

short: put sb on short timenuceně zkrátit pracovní dobu komu

slot: (time) slottermín, okno, (vyhrazený) čas časové rozmezí v rozvrhu ap.

space: space of timečasový úsek, doba

stretch: stretch (of time)období, (jistá) doba časový úsek

summer time: Summer timeletní čas změna času

take off: take (some) time offvzít si volno z práce

thousandth: for the thousandth time(snad) po tisící zdůraznění četnosti

time: the timessoučasnost, moderní trendy

activity: leisure time activitiestrávení volného času, činnosti ve volném čase

all-time: all-time recordabsolutní rekord

ancient: in ancient timesve starověku, v dávnověku

awkward: at an awkward timenevhod přijít, učiněný ap.

best: at the best of timesza nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jde

between: between timesobčas, sem tam, mezitím

bomb: time bombčasovaná bomba

call: call time, call a time-outvzít si oddechový čas, přen. dát si pauzu

come: for some time to comeještě nějakou dobu

comparative: fyz. comparative life timerelativní životnost

constraint: financial/time constraintsfinanční/časová omezení

delivery: delivery note/timedodací list/lhůta

employee: part-time employeezaměstnanec na částečný úvazek

employment: (be in) full/part-time employment(pracovat na) plný/částečný úvazek

exposure: exposure timedoba osvitu

finishing: finishing timekonec pracovní doby

flyer: first-time flyerčlověk, který poprvé letí/cestuje letadlem

half-time: half-time scoreskóre v poločase

home: home timečas jít domů

hundredth: (for) the hundredth timeposté

intermediate: intermediate timemezičas

lapse: after a lapse of timepo určité době, po čase

law-breaker: first-time law-breakerpoprvé trestaný pachatel

leisure: leisure timevolný čas

limitation: time limitationčasové omezení

long: long time agodávno, před dlouhou dobou

low: all-time lowrekordní minimum vůbec kdy zaznamenané

management: time managementorganizování času

many: many a timečastokrát, hodněkrát

memory: long-time memorydlouhodobá paměť

most: most of the timeskoro pořád, většinou

much: ... times as much (as)... krát tolik/více (než) o množství

multiple: multiple timesvícekrát, několikrát nejen jednou

next: next timepříště

number: a number of timesnejednou, poměrně hodněkrát

off: time offvolno z práce, ze školy ap.

one-time: one-time thingjednorázovka

other: some other time(někdy) jindy

part-time: part-time jobpráce na částečný úvazek

pass: pass (the) timekrátit si čas

period: for a fixed period (of time)na dobu určitou

post: AmE post timečas startu dostihu

present: up to the present timeaž dosud

press: be pressed for timebýt v časové tísni

pressed: be pressed for time/moneybýt v časové/finanční tísni

proven: time-provenosvědčený, časem prověřený

ravages: ravages of timezub času

real-time: výp. real-time strategyrealtimová strategie

response: response timedoba odezvy/reakce

reverberation: reverberation timedoba dozvuku

rollicking: have a rollicking good timeužívat si (to), mít se skvěle

run: výp. run timečas běhu, doba výpočtu po niž probíhá v počítači zpracování

-saving: time-savingčasově úsporný, čas šetřící

score: scores of timesnesčetněkrát

sense: lose all sense of timeztratit pojem o čase

several: several timesněkolikrát

small-time: small-time thief(drobný) zlodějíček

bomba: time bombčasovaná bomba

budoucno: at some time in the futureněkdy v budoucnu

čas: Central European Timestředoevropský čas

časově: time-consumingčasově náročný

částečný: part-time jobčástečný pracovní úvazek

dát: take one's timedát si na čas

denně: three times a daytřikrát denně

denní: full-time studydenní (řádné) studium

doba: from that time on, since thenod té doby

dohnat: make up for lost timedohnat ztracený čas

docházkový: time and attendance (system)docházkový systém

dřívějšek: from before/earlier timesz dřívějška

dva, dvě: two at a timepo dvou dva naráz

hezký: Have a nice time!, Have fun!Hezkou zábavu!

inkriminovaný: at the time of the crimev inkriminovanou dobu zločinu

jednou: not once, not a single timeani jednou

když: whenever, every time whenvždycky, když

letní: BrE summer time, AmE daylight saving timeletní čas

lhůta: delivery timedodací lhůta

marnit: waste one's time, hloupostmi fiddle about, AmE, hovor. spin one's wheelsmarnit čas

měřit: time sbměřit čas komu

načas: for a limited time onlyjen načas

nadejít: the time has come to do sthnadešel čas udělat co

napilno: be in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, kmitat, dělat ve spěchu více věcí bustle (about)mít napilno s čím

naposled: for the first and only/last timepoprvé a naposled

náročný: time-consumingčasově náročný

několikanásobně: several times higherněkolikanásobně vyšší

aby: It was necessary for them to come in time.Bylo nutné, aby přišli včas.

báječně: We had a great time.Báječně jsme se bavili.

bezvadně: We had a great time.Měli jsme se bezvadně.

brzy: soon after (doing) sth, a short time after sthbrzy po čem, brzy poté co

budoucnost: at some time in the futureněkdy v budoucnosti

být: It was a long time ago.Bylo to dávno.

dát se: Time can't be stopped.Čas se nedá zastavit.

dávno: It's been a long time since ...Je to už dávno co ...

dávný: (long) long (time) ago, in times of old, začátek pohádky once upon a time, kniž. in days of yorepřed dávnými časy

dlouho: It's been a long time., hovor. Long time no see.Dlouho jsme se neviděli.

dočkat se: Don't worry, your time will come.Neboj, dočkáš se.

dorazit: arrive swh on timedorazit kam včas

dost: I have time enough.Mám dost času.

dozrát: The time is ripe for ...Dozrál čas k tomu, aby ...

fajn: We had a good time.Měli jsme se fajn.

hodina: What time is it?Kolik je hodin?

hospodařit: manage one's timeumět hospodařit se svým časem

chýlit se: Your time is almost up!Váš čas se chýlí ke konci!

jeden, jedna, jedno: one at a time, one by onejeden po druhém, po jednom

kolik: What time is it?Kolik je hodin?