Hlavní obsah

tempo [ˈtempəʊ]

Vyskytuje se v

nasadit: Nasadil ostré tempo.He set a hot pace.

hlemýždí: hlemýždím tempemat a snail's pace, at glacial pace

blistering: set a blistering pacenasadit vražedné/ostré/brutální tempo

crawl: at a crawlkrokem, šnečím tempem

pace: BrE last the paceudržet tempo s ostatními

pace: set the paceudávat tempo

paced: slow-pacedpomalý, v poklidném tempu příběh ap.

set: set the strokeudat tempo ve veslování

unhurried: at an unhurried pacevolným tempem, beze spěchu