Hlavní obsah

rate [reɪt]

Podstatné jméno

  1. tempo, rychlost růstu, změny ap.
  2. míra, frekvence výskytu ap.rate of unemploymentmíra nezaměstnanostibirth/death rateporodnost/úmrtnost, míra porodnosti/úmrtnostiaccident ratenehodovost, úrazovostheart ratetepová frekvenceflow rateprůtok, průtočné množství
  3. sazba, kurz, taxa za co za telefon, zboží ap.ekon. exchange ratesměnný kurzekon. cross ratekřížový kurzekon. rate booksazebníkekon. conversion ratepřepočítací kurz devizekon. interest rateúroková míra

Sloveso

  1. sb/sth (o)hodnotit koho/co jak kvalitu
  2. sb among sth řadit koho kam
  3. sb/sth hovor. uznávat co
  4. be rated swh řadit se, být řazen kam na žebříčku ap.
  5. sth zasloužit si co ocenění, posměch ap.

Vyskytuje se v

mortality: mortality (rate)úmrtnost, mortalita

rate: be ratedswh řadit se, být řazen kam na žebříčku ap.

water rate: water rate(s)vodné, poplatek za vodu

alarming: at an alarming ratealarmující rychlostí, znepokojivě rychle růst ap.

approval: approval ratingoblíbenost politika ap. podle průzkumu

audience: audience rating(s)poslechovost rádia ap.

bit: výp. bit ratedatový tok

book: ekon. rate booksazebník

call: ekon. call rateúroková sazba na krátkodobé výpůjčky

cheap: cheap ratenízká/snížená sazba mimo špičku ap.

churn: churn ratemíra odlivu/odchodu/úbytku zákazníků

clear-up: clear-up rateobjasněnost, míra objasněnosti zločinů

crime: crime ratezločinnost, kriminalita

default: ekon. default ratemíra výpadků

detection: detection rateobjasněnost (trestné činnosti)

fail: fail ratemíra neúspěšnosti u testů ap.

failure: failure rateporuchovost míra

fatality: fatality rateúmrtnost, smrtnost zraněných, nemocných ap.

fixed: fixed ratepevná sazba

interest: ekon. (real) interest rate(reálná) úroková míra

marriage: marriage ratesňatečnost, sňatkovost

nominal: ekon. nominal exchange ratenominální směnný kurz

occupancy: occupancy (rate)obsazenost hotelů ap.

open: ekon. open market ratesúrokové sazby na volném trhu

par: ekon. par exchange rateparitní směnný kurz, devizová parita

percentage: percentage rateprocentní sazba

policy: policy ratingvýpočet pojistného

rating: ekon. credit ratinghodnocení úvěruschopnosti

return: ekon. rate of returnmíra návratnosti

schedule: rate schedulesazebník

sewer: sewer ratesstočné

standard: ekon. standard ratezákladní sazba daňová ap.

success: success rateúspěšnost, míra úspěšnosti

table: table ratestabulkové sazby

travel: rate of travelrychlost posuvu

unemployment: unemployment rate, rate of unemploymentmíra nezaměstnanosti

vaccination: vaccination rateproočkovanost

zero: ekon. zero rate goodszboží s nulovou sazbou DPH ap.

frekvence: heart ratemed. tepová frekvence

kurzovní: exchange rate/currency table(s), exchange/currency rateskurzovní lístek

míra: interest rateekon. úroková míra

mládež: X-ratednevhodný pro mládež erotický ap.

nepřístupný: adults only, BrE zast. X-ratedmládeži nepřístupný

pohyblivý: floating rateekon. pohyblivá sazba

popularita, populárnost: approval ratingžebříček popularity politiků ap.

přepravní: freight ratepřepravní tarif pro dopravu zboží

přírůstek: (annual) increase in population, (annual rate of) the growth of population(roční) přírůstek obyvatelstva

sazba: interest rateekon. úroková sazba

směnný: exchange ratesměnný kurs

takový: at this rate, if it goes on like thiss takovou pokud to tak půjde dál

tarif: wage rateekon. mzdový tarif sazba

úhoz: keystroke rate, number of characters (per minute)počet úhozů za minutu ap.

úrokový: interest rate, rate of interest, diskontní bank rateúroková sazba/míra

valutový: exchange rateekon. valutový kurz

zaměstnanost: high/low employment ratevysoká/nízká zaměstnanost

zločinnost: increase in the crime ratenárůst zločinnosti

průtok: annual/average/increased flow (rate)roční/průměrný/zvýšený průtok