Hlavní obsah

unemployment [ˌʌnɪmˈplɔɪmənt]

Podstatné jméno

  • nezaměstnanostunemployment rate, rate of unemploymentmíra nezaměstnanostilong-term unemploymentdlouhodobá nezaměstnanostekon. unemployment benefitpodpora v nezaměstnanostiAmE unemployment lineřady nezaměstnaných, nezaměstnaníbe in the unemployment linebýt nezaměstnanýunemployment insurancepojištění pro případ nezaměstnanosti

Vyskytuje se v

benefit: ekon. unemployment benefitpodpora v nezaměstnanosti

long-term: long-term unemploymentdlouhodobá nezaměstnanost

rate: rate of unemploymentmíra nezaměstnanosti

nezaměstnanost: podpora v nezaměstnanostiunemployment benefit(s), hovor. dole, BrE, form. job seeker's allowance

podpora: pobírat podporu v nezaměstnanostireceive unemployment benefits, BrE receive job seeker's allowance