Hlavní obsah

benefit [ˈbenɪfɪt]

Podstatné jméno

  1. of sth užitek, prospěch, výhoda, přínos (z) čeho z určité věci
  2. of sth pomoc, přispění, možnost využití
  3. dávka, příspěvek, přídavek státníekon. child benefitpřídavek na dítěekon. housing benefitpříspěvek na bydleníekon. accident benefitplnění z úrazového pojištěníekon. unemployment benefitpodpora v nezaměstnanostiekon. sick(ness) benefitnemocenská (dávka)ekon. disability benefitsinvalidní dávkydraw benefitspobírat dávky
  4. benefice, benefiční akce

Vyskytuje se v

fringe benefit: fringe benefitsmimoplatové/sociální výhody zaměstnance, zaměstnanecké požitky

disablement: disablement benefitdávky v invaliditě

friend: friends with benefitspřátelé s výhodami se sexuálním poměrem

hindsight: with (the benefit of) hindsightpři pohledu nazpět, s odstupem času

invalidity: invalidity pension/benefitinvalidní důchod

mutual: to mutual benefitku vzájemnému prospěchu

sick: sick benefitnemocenské dávky

unemployment: ekon. unemployment benefitpodpora v nezaměstnanosti

welfare: welfare benefitssociální dávky, přídavky

dávka: pobírat dávkyreceive benefits

nemocenský: nemocenské dávkysick(ness) benefit, od zaměstnavatele sick pay

nezaměstnanost: podpora v nezaměstnanostiunemployment benefit(s), hovor. dole, BrE, form. job seeker's allowance

plnění: pojistné plněnívýplata insurance payment/settlement/payout, hl. z životního pojištění (insurance) benefit

podpora: pobírat podporu v nezaměstnanostireceive unemployment benefits, BrE receive job seeker's allowance

podpora: sociální podporasocial security benefits, BrE income support, AmE social welfare, systém i služby též public assistance

prospěch: být komu ku prospěchube to sb's profit/benefit

prospěch: mít z čeho prospěchbenefit from sth

prospěch: ve prospěch kohorozhodnout ap. in favour of sb, mít dopad ap. to the benefit of sb

přídavek: přídavek na dítěchild allowance/BrE benefit/AusE endowment

přínos: být pro koho přínosembe of benefit to sb

příspěvek: ekon. příspěvek na bydleníhousing benefit

sociální: sociální dávkysocial (security) benefits

užitek: mít užitek z čehobenefit from sth

užitek: přinášet komu užitekbring benefit to sb, benefit sb, serve sb (well)

výhoda: sociální výhodysocial benefits, zaměstnanecké employee benefits

vytěžit: něco vytěžit z čehobenefit from sth

zaměstnanecký: zaměstnanecké výhody mimoplatovéfringe benefits

blaho: pro společné blahofor the joint benefit