Hlavní obsah

benefit [ˈbenɪfɪt]

Podstatné jméno

  1. of sth užitek, prospěch, výhoda, přínos (z) čeho z určité věci
  2. of sth pomoc, přispění, možnost využití
  3. dávka, příspěvek, přídavek státníekon. child benefitpřídavek na dítěekon. housing benefitpříspěvek na bydleníekon. accident benefitplnění z úrazového pojištěníekon. unemployment benefitpodpora v nezaměstnanostiekon. sick(ness) benefitnemocenská (dávka)ekon. disability benefitsinvalidní dávkydraw benefitspobírat dávky
  4. benefice, benefiční akce

Vyskytuje se v

fringe benefit: fringe benefitsmimoplatové/sociální výhody zaměstnance, zaměstnanecké požitky

disablement: disablement benefitdávky v invaliditě

friend: friends with benefitspřátelé s výhodami se sexuálním poměrem

hindsight: with (the benefit of) hindsightpři pohledu nazpět, s odstupem času, viděno z dnešního pohledu, po úvaze

invalidity: invalidity pension/benefitinvalidní důchod

mutual: to mutual benefitku vzájemnému prospěchu

sick: sick benefitnemocenské dávky

unemployment: ekon. unemployment benefitpodpora v nezaměstnanosti

welfare: welfare benefitssociální dávky, přídavky

dávka: receive benefitspobírat dávky

invalidní: disability pension, BrE personal independence payment, v Británii do roku 2013 disability living allowance, v Británii do roku 2011 incapacity benefitinvalidní důchod

nemocenský: sick(ness) benefit, od zaměstnavatele sick paynemocenské dávky

nezaměstnanost: unemployment benefit(s), hovor. dole, BrE, form. job seeker's allowancepodpora v nezaměstnanosti

plnění: výplata insurance payment/settlement/payout, hl. z životního pojištění (insurance) benefit, peněžitá náhrada též indemnitypojistné plnění

podpora: receive unemployment benefits, BrE receive job seeker's allowancepobírat podporu v nezaměstnanosti

presumpce: presumption of innocence, neuznání viny pro pochybnosti benefit of the doubtpráv. presumpce neviny

prospěch: be to sb's profit/benefitbýt komu ku prospěchu

přídavek: child allowance/BrE benefit/AusE endowmentpřídavek na dítě

přínos: be of benefit to sbbýt pro koho přínosem

příspěvek: housing benefitekon. příspěvek na bydlení

sociální: social (security) benefitssociální dávky

užitek: benefit from sthmít užitek z čeho

výhoda: social benefits, zaměstnanecké employee benefits, mimoplatové fringe benefitssociální výhody

vytěžit: benefit from sthněco vytěžit z čeho

zaměstnanecký: fringe benefitszaměstnanecké výhody mimoplatové

blaho: for the joint benefitpro společné blaho

benefit: ekon. child benefitpřídavek na dítě