Hlavní obsah

sociální

Přídavné jméno

  1. (společenský) socialsociální vědysocial sciences
  2. (politika ap.) socialsociální dávkysocial (security) benefitssociální pracovník/pracovnicesocial workersociální státwelfare statesociální zabezpečenísocial securitysociální demokraciesocial democracy

Vyskytuje se v

péče: sociální péčesocial care

podpora: sociální podporasocial security benefits, BrE income support, AmE social welfare, systém i služby též public assistance

příslušenství: sociální příslušenstvísanitary facility, bathroom (and lavatory)

síť: sociální sítěsocial networks

status: sociální statussocial status

výhoda: sociální výhodysocial benefits, zaměstnanecké employee benefits

zabezpečení: důchodové/sociální zabezpečenípension/social security scheme

zabezpečení: systém sociálního zabezpečeníwelfare system

zařízení: sociální zařízenísanitary facilities

department: BrE Department of Health and Social SecurityMinisterstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení

en suite: en suite bedroompokoj s vlastním sociálním zařízením v hotelu ap.

en suite: en suite bathroomsociální zařízení na pokoji jako součást hotelového apartmá

fabric: social fabricsociální struktura

facility: sanitary facilitiessociální zařízení

facility: en suite facilitiessamostatné sociální zařízení příslušenství u hotelového pokoje

justice: social justicesociální spravedlnost

justice: social justice warriorsbojovníci za sociální spravedlnost

media: social mediasociální média

networking: social networkingužívání sociálních sítí

sanitary: sanitary facilitiessociální zařízení, hygienické zázemí budovy ap.

social: social networkssociální sítě

social: social stratificationsociální rozvrstvení

social: social exclusionsociální vyloučení, vyloučení ze společnosti

social: social impact assessment SIAhodnocení sociálních dopadů

welfare: ekon. welfare statestát blahobytu, sociální stát

welfare: ekon. welfare systemsystém sociálního zabezpečení

welfare: be on welfarežít ze sociálních dávek

welfare: welfare servicessociální služby, služby sociálního zabezpečení

welfare: welfare centrecentrum sociálních služeb/sociální péče

welfare: welfare benefitssociální dávky, přídavky

inequality: social inequalitiessociální nerovnosti