Hlavní obsah

profit [ˈprɒfɪt]

Podstatné jméno

  • ekon.zisk, výnos, profitekon. profit before tax/after taxzisk před zdaněním/po zdaněníekon. gross/net profithrubý/čistý ziskekon. show a profitvykázat ziskekon. operating profitprovozní ziskprofit warningoznámení snížení předpokládaného zisku firmoumake a profit of sthmít/vykázat zisk kolikbe to sb's profitbýt komu ku prospěchu

Vyskytuje se v

account: profit and loss accountvýkaz zisků a ztrát

institution: non-profit institutionnezisková organizace

operating: operating profitprovozní zisk

participation: participation in profitspodíl na zisku

pre-tax: pre-tax profit/earningzisk/příjem před zdaněním

profit: ekon. profit before tax/after taxzisk před zdaněním/po zdanění

statement: ekon. profit and loss statementvýsledovka, výkaz zisků a ztrát

turn: AmE, ekon. turn a profitbýt ziskový, vykázat zisk

total: profits totalling 5 millionzisky celkem činící 5 miliónů

podíl: profit share, share in the profitekon. podíl na zisku

prospěch: be to sb's profit/benefitbýt komu ku prospěchu

ušlý: lost profits/earningsušlý zisk/výdělek

vygenerovat: make a profit on sthvygenerovat zisk

vykázat: show/make a profit/lossekon. vykázat zisk/ztrátu

vynést: yield/AmE turn a profit of sthekon. vynést zisk kolik

zisk: gross profithrubý zisk

ziskový: profit marginzisková marže