Hlavní obsah

advance [ədˈvɑːns]

Sloveso

  1. on ab/sth postoupit, přibližovat se, blížit se ke komu/čemu vojsko ap.
  2. postupovat, dělat pokroky, from sth to sth pokročit od čeho k čemu ve vývoji
  3. sb sth půjčit komu co peníze, založit koho čím částkou, poskytnout zálohu komu
  4. sth uspíšit termín ap., urychlit co proces ap., přesunout na dřívější datum
  5. sth prosazovat, podporovat, propagovat co zájmy, dílo ap.advance the cause of sbprosazovat zájmy kohoadvance one's own interestsprosazovat vlastní zájmy

Vyskytuje se v

advanced: advanced stagepokročilé stadium, pokročilá fáze vývoje

booking: advance bookingpředprodej, rezervace předem

decomposition: in an advanced state of decompositionv pokročilém stadiu rozkladu

ignition: motor. ignition advancepředstih zapalování

payment: advance paymentplatba předem, zálohová platba, akontace

way: way in advancedlouho dopředu

well: do sth well in advance(u)dělat co dlouho dopředu

dělat: make progress/headway, postupovat advance, forge aheaddělat pokroky

dopředu: do sth well in advance(u)dělat co (dost) dlouho dopředu

pokročilý: advanced student/learnerpokročilý student

předběžný: advance orderpředběžná objednávka předem zadaná

předprodej: advance ticketslístky/vstupenky v předprodeji

předstih: ahead of time, předem in advancev předstihu, s předstihem

úroveň: elementary/intermediate/advanced levelzačátečnická/střední/pokročilá úroveň

vyspělý: high/advanced technologyvyspělá technologie

zálohový: advance payment, daně payment on accountekon. zálohová platba

poděkovat: thank sb in advancepoděkovat komu předem

postup: advancing to the finalssport. postup do finále

průmyslově: industrially advanced countryprůmyslově vyspělá země

předem: thank you in advancepředem děkuji

věk: great/advanced agevysoký/pokročilý věk

advance: advance the cause of sbprosazovat zájmy koho