Hlavní obsah

dopředu

Příslovce

  1. (vpřed) forward, ahead(do přední části) to the frontSednu si dopředu. v autěI'll sit at the front.
  2. (předem) in advance, beforehand, aheadčasto také předponou pre-(u)dělat co (dost) dlouho dopředudo sth well in advanceoznámení sedm dní dopředuseven days' notice

Vyskytuje se v

myslet: myslet dopředuthink ahead

foreknowledge: have foreknowledge of sthpředem/dopředu vědět o čem

tip: tip one's head forwardsklonit hlavu dopředu

warning: a few days' warningupozornění několik dní dopředu

way: way in advancedlouho dopředu

well: do sth well in advance(u)dělat co dlouho dopředu