Hlavní obsah

myslet

Nedokonavé sloveso

  1. (uvažovat) think(hloubat) cogitate, cerebratemyslet dopředuthink ahead
  2. (mít na mysli) na co think of/about sb/sth, have sth in mindNa co myslíš?What are you thinking of?
  3. (mínit) mean(domnívat se) think, guessCo myslíš?What do you think?Myslím, že ano.I think/guess so.Myslím, že ne.I don't think so.Co tím myslíte?What do you mean by it?Myslíš to vážně?Do you mean it?, Are you serious?Myslím to vážně.I mean it., I am in earnest.myslet to dobře s kýmmean well by sb
  4. (pamatovat) na koho/co remember sb(mít na paměti) keep sth in mindMysli na to!Keep that in mind!

Vyskytuje se v

smrtelně: be dead serious, be in deadly earnestmyslet to smrtelně vážně

vytanout: come (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb, myšlenka, odpověď ap. suggest itself, napadnout cross sb's mindvytanout na mysli komu

ano: I think so.Myslím, že ano.

cokoli: Whatever you may think ...Ať už si myslíte cokoli ...

konkrétní: Have you anything particular in mind?Máš na mysli něco konkrétního?

mysl: What do you have in mind?Co máte na mysli?

myslet si: What do you think of it?Co si o tom myslíš?

se, si: What do you think?Co si myslíš?

vážně: And I mean it/what I say.A myslím to vážně.

z, ze: At the beginning I thought ...Ze začátku jsem myslel ...

klesat: lose heartklesat na mysli

oko: Out of sight, out of mind.Sejde z očí, sejde z mysli.

poklesnout: lose heartpoklesnout na mysli

sejít: Out of sight, out of mind.Sejde z očí, sejde z mysli.

banish: banish the thought of sthzažehnat myšlenky na co, přestat myslet na co

dismiss: dismiss sth from one's mindpustit z hlavy co, přestat myslet na co

mind: be in sb's mindmyslet kdo na co, přemýšlet kdo nad čím

mindful: be mindful of sthmyslet, dbát, hledět na co, mít na paměti co

pop up: pop up in sb's headnapadnout koho, vytanout na mysli, naskočit komu v hlavě

preoccupied: be preoccupied with sthzabývat se (hlavně) čím, myslet jen na co, starat se jen o co

shut: shut one's mind to sthnepřemýšlet nad čím, nemyslet na co, pustit z hlavy, nepřipouštět si co, odpoutat se od čeho mentálně

suggest: suggest itselfautomaticky napadnout, (ihned) vytanout na mysli, nabízet se myšlenka, odpověď ap.

brain: Use your brain.Používej hlavu., Mysli trochu!

by: What do you mean by that?Co tím myslíš?

can: You can't be serious.To určitě nemyslíš vážně.

feel: How do you feel about abortion?Co si myslíš o potratu?

fit: Do as you see fit.Dělej, jak myslíš.

go: I think it is time to go.Myslím, že je čas jít.

half: He isn't half as clever as he'd thought.Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.

mean: What do you mean by it?Co tím myslíte?

meant: What is meant by that?Co se tím myslí?

most: Most people think it was right.Většina lidí myslí, že to bylo správné.

must: You must be joking!To snad nemyslíš vážně!, To si děláš legraci, ne?

no: I thought you'd emigrated. – No, no.Myslel jsem, že jsi emigroval. – Ne, ne.

real: (Are you) for real?Jako fakt?, To myslíš vážně?

serious: Are you serious (about it)?Myslíš to vážně?

so: I think/hope so.Myslím/Doufám, že ano.

some: Some people think ...Někteří lidé si myslí ...

suit: Suit yourself.Posluž(te) si., Klidně. to udělej, Dělej, jak myslíš.

think: I thought so.To jsem si myslel.

this: You think that ... Why is this?Ty si myslíš, že ... Proč?

unbidden: The name came unbidden to my mind.To jméno mi samo vytanulo na mysli.

whatever: Whatever can he mean?Co vlastně myslí?

would: I thought you would know.Myslel jsem, že to budeš vědět.

myslet: think aheadmyslet dopředu