Hlavní obsah

must [mʌst unstressed məst or məs]

Sloveso

  1. muset, být nezbytnýNeexistuje v budoucím a minulém čase! Tvoří se pomocí opisu to have to.We must cope with it.Musíme se s tím vypořádat.Must I pay a tax?Musím zaplatit daň?
  2. must not nesmětYou mustn't tell anyone.Nikomu to nesmíš říkat.
  3. určitě, musí je to skoro jistéShe must have some problems.Určitě má nějaké problémy.It must have been expensive.To muselo být drahé.
  4. must have jedna věc se musela nutně odehrát před druhoumusel(a), museli, muselo se určitě státI must be going now.Teď už musím jít.I must have a drink.Musím si dát drink.You must see that film.Ten film musíš vidět.Why must you do everything so slow.Proč musíš dělat všechno tak pomalu.You must be joking!To snad nemyslíš vážně!, To si děláš legraci, ne?

Podstatné jméno

  • a must nutnost, nezbytnostRubber gloves are a must in these conditions.Gumové rukavice jsou v takových podmínkách nezbytností.

Vyskytuje se v

must: nesmětmust not

catch up: Musíme je dohonit.We must catch up with them.

gain: Ty hodiny se určitě předbíhají.The clock must be gaining (time).

make: Musíme dorazit do Londýna do soumraku.We must make London by nightfall.

obey: Zákony se musí dodržovat.The law must be obeyed.

oneself: Člověk musí mít na sebe čas.One must have time for oneself.

the: Musíme mít tu trpělivost a ...We must have the patience to ...

běžet: Musím už běžet.I must be off.

čůrat: Musím jít čůrat.I must go pee.

dát: Musím si dát vyprat košile.I must have my shirts washed.

dívat se: Musím se často dívat do slovníku.I must consult the dictionary frequently.

dlužno: Dlužno říci, že...It must be said, that...

domů: Musím jít domů.I must go home.

chytit: Musím chytnout vlak v sedm.I must catch the seven o'clock train.

kecat: No nekecej!You must be kidding!, You don't say!

legrace: To si snad dělá legraci!He must be joking!

letět: přen. Musím letět.I must fly/run.

muset: Musím/Musel jsem/Budu muset psát úkoly.I must/had to/will have to do homework.

nesmět: Nesmíš mu to říct.You mustn't tell him.

nutno: Nutno podotknout, že...It should be noted that..., It must be said that...

ohradit: Trávník musí být ohrazen plotem.The lawn must be fenced off.

omyl: To musí být omyl.It must be a mistake., při telefonování You must have the wrong number.

pilně: Musíš pilně studovat.You must study hard.

plést: S někým si mě musíte plést.You must be confusing me with someone.

překonat: Musíš překonat strach z létání.You must overcome your fear of flying.

přeslechnout se: Musel jste se přeslechnout.You must have misheard.

připustit: Musím připustit, že ...I must admit that ...

přiznat: Musím přiznat, že ...I must confess that ...

schválit: Musí to být schváleno předsedou.It must be approved by the chairman.

splést se: To jste se musel splést.You must have been mistaken.

splést si: Musel jsem si vás s někým splést.I must have mistaken you for someone else.

uchýlit se: Nesmíme se uchýlit k násilí.We mustn't resort to violence.

určitě: To je určitě on.That must be him.

zmýlit se: Musel jsem se zmýlit.I must have been mistaken/wrong.

ustlat si: Jak si usteleš, tak si také lehneš.As you make your bed, so you must lie in it.

bed: jak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky snísb has made their bed, and now they must lie in it