Hlavní obsah

uchýlit se

Dokonavé sloveso

  1. (odejít) kam form. retire to sth(skrýt se) take shelter swh
  2. (k řešení ap.) k čemu resort, have recourse to sth(muset se spolehnout) fall back on(to) sthNesmíme se uchýlit k násilí.We mustn't resort to violence.

Vyskytuje se v

recourse: have recourse to sb/sthuchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/co

refuge: take refuge swhukrýt se, uchýlit se kam, nalézt útočiště kde