Hlavní obsah

omyl

Podstatné jméno, rod mužský

  • mistake(chyba) error, faultTo musí být omyl.It must be a mistake., (při telefonování) You must have the wrong number.být na omylu ohledně koho/čehobe mistaken about sb/sth, (nemít pravdu) be wrong, slang. be all wet

Vyskytuje se v

justiční: justiční omylmiscarriage of justice, pochybení soudu judicial error

uvést: uvést v omyl kohomislead sb, oklamat deceive sb

vyvést: vyvést koho z omyluopen sb's eyes, undeceive sb, opravit mylný názor též set sb right, disabuse sb of that (notion)

omýt: Omyl jsem si obličej (studenou vodou).I washed my face (with cold water).

by: náhodou/omylemby chance/mistake

error: metoda pokusu a omylumethod of trial and error

judicial: pochybení soudu, justiční omyljudicial error

justice: justiční omylpráv. miscarriage of justice

learning: učení metodou pokusu a omylutrial-and-error learning

mistake: omylemby mistake

mistaken: mýlit se v kom/čem, být na omylu ohledně koho/čehobe mistaken about sb/sth

wash: omýt, smýt (se), opláchnoutwash off

dearly: Za svůj omyl draze zaplatil.He paid dearly for his mistake.

omyl: být na omylu ohledně koho/čehobe mistaken about sb/sth, nemít pravdu be wrong, slang. be all wet