Hlavní obsah

mistake [mɪˈsteɪk]

Podstatné jméno

  • omyl, chyba nechtěný činby mistakeomylemin mistake for sth(omylem) namísto čehospelling mistakespravopisné chybyhovor. ... and no mistake.... o tom není pochyb., ...o tom žádná., ... a basta.

Vyskytuje se v

mistaken: if I'm not mistakenjestli se nemýlím

by: by chance/mistakenáhodou/omylem

make: make a mistakeudělat chybu

mistaken: be mistaken about sb/sthmýlit se v kom/čem, být na omylu ohledně koho/čeho

mistaken: (a case of) mistaken identityzáměna osob jejich totožnosti

spelling: spelling mistakechybný pravopis, pravopisná chyba

dearly: He paid dearly for his mistake.Za svůj omyl draze zaplatil.

wherein: Wherein am I mistaken?V čem se mýlím?