Hlavní obsah

mistake [mɪˈsteɪk]

Podstatné jméno

  • omyl, chyba nechtěný činby mistakeomylemspelling mistakespravopisné chyby

Vyskytuje se v

mistaken: if I'm not mistakenjestli se nemýlím

by: by chance/mistakenáhodou/omylem

make: make a mistakeudělat chybu

spelling: spelling mistakechybný pravopis, pravopisná chyba, chyba v pravopisu

dearly: He paid dearly for his mistake.Za svůj omyl draze zaplatil.

wherein: Wherein am I mistaken?V čem se mýlím?

mistake: mistake sb/sth for sb/sthsplést si koho/co s kým/čím, mylně/omylem pokládat koho/co za koho/co, zaměňovat/zaměnit koho/co za koho/co omylem