Hlavní obsah

overtake [ˌəʊvəˈteɪk]

Vyskytuje se v

lane: overtaking/turning/merge lanepředjížděcí/odbočovací/připojovací pruh

pruh: overtaking/turning lanedopr. předjížděcí/odbočovací pruh

předjíždění: No overtaking!, AmE Do not pass!dopr. Zákaz předjíždění!

zákaz: No overtaking, AmE Do not pass, No passing zonedopr. Zákaz předjíždění

předjíždět: Do not overtake/AmE pass.Nepředjížděj(te)!

zmocnit se: Panic overtook him., He flew into panic.Zmocnila se ho panika.

overtake: BrE No overtakingZákaz předjíždění