Hlavní obsah

mistake [mɪˈsteɪk]

Podstatné jméno

  • omyl, chyba nechtěný činby mistakeomylemspelling mistakespravopisné chyby

Vyskytuje se v

mistaken: if I'm not mistakenjestli se nemýlím

by: by chance/mistakenáhodou/omylem

make: make a mistakeudělat chybu

spelling: spelling mistakechybný pravopis, pravopisná chyba, chyba v pravopisu

dearly: He paid dearly for his mistake.Za svůj omyl draze zaplatil.

wherein: Wherein am I mistaken?V čem se mýlím?

hrubý: gross error, serious mistakehrubá chyba

chyba: spelling mistake, misspelling, incorrect spellingpravopisná chyba

nedopatření: omylem by mistake, nešťastnou náhodou by accident, z nepozornosti by oversight, kvůli chybě in error, bezděčně inadvertentlynedopatřením

omyl: be mistaken about sb/sth, nemít pravdu be wrong, slang. be all wetbýt na omylu ohledně koho/čeho

pravopisný: spelling mistakepravopisná chyba

školácký: beginner's/elementary mistakesškolácké chyby

udělat: make a mistake, go wrong, put a foot wrong, fault, blunder, přen. stumble, trip, z nepozornosti nodudělat chybu

záměna: (a case of) mistaken identityzáměna osob

mýlit se: Don't be mistaken by it!Nenechte se tím mýlit.

nadělat: He made a lot of mistakes.Nadělal spoustu chyb.

nasekat: make many mistakesnasekat spoustu chyb

plést se: If I'm not mistaken, ...Jestli se nepletu, ...

poplést: mistake sb/sth for sb/sth (else), confuse sb/sth with sb/sthpoplést si koho/co s kým/čím

splést se: You must have been mistaken.To jste se musel splést.

splést si: I must have mistaken you for someone else.Musel jsem si vás s někým splést.

uznat: admit one's mistakeuznat (svou) chybu

zmýlit se: I must have been mistaken/wrong.Musel jsem se zmýlit.

mistake: mistake sb/sth for sb/sthsplést si koho/co s kým/čím, mylně/omylem pokládat koho/co za koho/co, zaměňovat/zaměnit koho/co za koho/co omylem