Hlavní obsah

plést se

Nedokonavé sloveso

  1. (vměšovat se) do čeho interfere, meddle in sthNepleť se do toho!Stay out of it!
  2. (do cesty ap.) kam get swhNepleť se tady!Get out of the way!plést se komu do cestyget in sb's way
  3. (mýlit se) v čem be wrong, be mistaken in sthMožná se pletu.I may be wrong.Jestli se nepletu, ...If I'm not mistaken, ...

Vyskytuje se v

plést: plést sizaměňovat koho/co s kým/čím confuse, mix up sb/sth with sb/sth, mistake* sth for sth (else)

plést: plést si na sebe bičmake a rod for one's own back

záležitost: plést se do cizích záležitostípoke one's nose into other people's business

back off: Back off! I'll manage.Nepleť se (mi) do toho! Já to zvládnu.

aloof: form. stay aloof from sthzůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho