Hlavní obsah

plést se

Nedokonavé sloveso

  1. (vměšovat se) do čeho interfere, meddle in sthNepleť se do toho!Stay out of it!
  2. (do cesty ap.) kam get swhNepleť se tady!Get out of the way!plést se komu do cestyget into sb's way
  3. (mýlit se) v čem be wrong, be mistaken in sthMožná se pletu.I may be wrong.Jestli se nepletu, ...If I'm not mistaken, ...

Vyskytuje se v

plést se: plést se komu do cestyget into sb's way

záležitost: plést se do cizích záležitostípoke one's nose into other people's business

aloof: zůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čehoform. stay aloof from sth

plést: plést sizaměňovat koho/co s kým/čím confuse, mix up sb/sth with sb/sth, mistake* sth for sth (else)