Hlavní obsah

vadit

Nedokonavé sloveso

  1. (obtěžovat) komu bother(štvát) annoy(trápit) worry sbTo nevadí.Never mind., (na tom nezáleží) It doesn't matter., (není problém) That's no problem.Bude Vám vadit, když otevřu okno?Do you mind if I open the window?Vadilo by, kdyby ...?Would it be a problem/any trouble if ...?Nevadí, když...?Is it okay if...?To by nevadilo.That wouldn't be a problem.Vadí mu (to), že nemůže ...He doesn't like the fact that he can't ...Nejvíc mu vadí, že ...His biggest complaint is that ...
  2. (stát v cestě) v čem be in the way(blokovat) obstruct, block sthvadit komu ve výhledublock sb's view

Vyskytuje se v

nevadit: Nevadí.Never mind.

tobě: Tobě to nevadí?Don't you mind it?

disruptive: narušovat co, působit potíže, vadit čemu, v čembe disruptive to sth

never: to nevadínever mind

all right: Pokud vám to nevadí.If it is all right with you.

bother: To mi nevadí.That doesn't bother me.

bothered: Nebude mi vadit, když ...I won't be bothered if ...

close: Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?Would you mind if I closed the window?

complaint: Nejvíc mi vadí, že ...My main complaint is that ...

fine: S tím nemám problém., Mně to nevadí/vyhovuje., Za mě v pohodě.That's fine with/by me.

grievance: Nejvíc jim vadí, že ...Their main grievance is that ...

mind: To mi nevadí.I don't mind it.

okay: Pokud vám to nevadí ...If it is okay with you ...

trouble: To je v pohodě., To mi nevadí., To klidně udělám., Vůbec mě to neobtěžuje.It's no trouble for me.

untroubled: Prohra mu nijak nevadila., Z prohry si nic nedělal.He was untroubled by the loss.

would: Vadilo by vám, kdybych kouřil?Would you mind if I smoked?

vadit: To nevadí.Never mind., na tom nezáleží It doesn't matter., není problém That's no problem.