Hlavní obsah

all right

Příslovce

Vyskytuje se v

reserve: veškerá práva vyhrazenaall rights reserved

everything: Je všechno v pořádku?Is everything all right?

nuže: nuže dobráall right then

pořádek: být v pořádkusystém ap. be (working) all right/OK, zdravý ap. be fine/in good health, o stavu věci be in good condition/order

právo: všechna práva vyhrazenaall rights reserved

vyhradit: všechna práva vyhrazenaall rights reserved

ano: Ano? souhlasíš?OK?, All right?

jo: Jo?platí? All right?, opravdu? Really?, hovor. No kidding?

vzdát se: vzdát se všech právsurrender all rights

all right: Pokud vám to nevadí.If it is all right with you.