Hlavní obsah

everything [ˈevrɪˌθɪŋ]

Zájmeno

  • všechno, všeEverything in the building went silent.Všechno v budově ztichlo.Is everything all right?Je všechno v pořádku?

Vyskytuje se v

included: everything includedse vším všudy cena ap.

check out: Everything checks out.Všechno (to) sedí.

drop: Drop everything and ...Všeho nech(te) a ...

inside: Everything will be ready inside an hour.Vše bude připraveno do hodiny.

must: Why must you do everything so slow.Proč musíš dělat všechno tak pomalu.

way: Everything is going my way.Všechno mi vychází., Všechno se mi daří.

trochu: trochu od všehoa bit of everything

od, ode: od každého něcoa bit of everything

postarat se: O všechno se postarám.I will take care of everything.

vycházet: Všechno mi vychází.Everything is going my way.

rub: Vše má svůj rub i líc.There are two sides to everything.