Hlavní obsah

vůbec

Částice

  1. (obecně) generally, in generala (tak) vůbec všechnoand all
  2. (zesílený zápor) at all, whatsoever, by no means(ale) vůbec nenot at all
  3. (vlastně) actuallyMáš vůbec představu ...?Do you have any idea ... ?
  4. expr.(nelibost) anywayhovor. Co je mi vůbec po tom?Why do I care anyway?

Vyskytuje se v

nic: vůbec nicnothing at all

úmysl: nemít (vůbec) v úmyslu udělat cohave no intention of doing sth, to do sth

žádný: vůbec žádnýnone at all

žádný: vůbec žádný cono sth at all

copak: Copak je to vůbec možné?Is it possible at all?

nějaký: Je vůbec nějaký ... ?Is there any ... ?

sluch: nemít vůbec hudební sluchbe tone-deaf

tajit se: Vůbec se s tím netají.He makes no secret of it.

tušit: Vůbec netuším.I haven't the slightest/faintest idea.

tušit: Tušíš vůbec ...?Have you any idea ...?

udivovat: To mě vůbec neudivuje.It doesn't surprise me at all.

vyznat se: V počítačích se vůbec nevyznám.I don't know anything about computers., I'm computer-illiterate.

vyznat se: Vůbec se v tom nemůžu vyznat! v textu ap.I can't make head or tail of it!

zajímat: hovor. Koho to (vůbec) zajímá?Who cares?, Who gives a toss?

záležet: Na tom (vůbec) nezáleží.It doesn't matter (at all).

zmoct: Nezmůžeš vůbec nic.There's absolutely nothing you can do.