Hlavní obsah

copak, zast. cožpak

Zájmeno

  • whatCopak tě trápí?What's worrying you?, What is it that worries you?

Částice

  • whatpřekládá se hlavně otázkou v záporu Don't, haven't ap.Copak to nevíš?Don't you know?Copak je to vůbec možné?Is it possible at all?Copak se to smí?Do you think it is allowed?