Hlavní obsah

general [ˈdʒenərəl or ˈdʒenrəl]

Podstatné jméno

  • voj.generálvoj. commanding generalvelící generálvoj. lieutenant generalgenerálporučíkvoj. major generalgenerálmajor

Přídavné jméno

  1. (vše)obecný, povšechnýgeneral knowledgevšeobecný přehled, obecné znalosti znalosti z mnoha oborůas a general rulevětšinou, zpravidla, obvykle
  2. celkový, souhrnný, úplnýpráv. general actzákon s obecnou platnostíekon. general accounthlavní konto
  3. general awarenessobecné povědomí
  4. smíšený, se vším možnýmgeneral storeobchod se smíšeným zbožím
  5. generální ředitel ap.general managergenerální ředitelaccountant-generalhlavní účetní

Vyskytuje se v

run: the common/general/usual runstandard, normál co je obvyklé

amnesia: general/partial amnesiaúplná/částečná amnézie/ztráta paměti

anaesthetic: med. general anaestheticcelkové anestetikum

assembly: the General AssemblyValné shromáždění OSN

comptroller: Comptroller and Auditor Generalúředník pověřený kontrolou státních financí

condition: (general) terms and conditionsvšeobecné obchodní podmínky

dictionary: general/pictorial dictionaryvšeobecný/obrázkový slovník

knowledge: general knowledgevšeobecné znalosti, obecný přehled

manager: general managergenerální manažer

pardon: práv. general pardonvšeobecná amnestie

partner: ekon. unlimited/general partnerspolečník s ručením neomezeným, komplementář

postmaster: postmaster generalředitel pošt

public: general publicširoká veřejnost

relativity: general/special theory of relativityvšeobecná/speciální teorie relativity

result: ekon. general resultúhrnný výsledek

store: AmE general storeobchod se smíšeným zbožím venkovský