Hlavní obsah

generally [ˈdʒenrəlɪ]

Vyskytuje se v

general: in general termsvelmi (vše)obecně popsat ap.

speaking: generally speakingcelkem vzato, obecně

amnesia: general/partial amnesiaúplná/částečná amnézie/ztráta paměti

anaesthetic: med. general anaestheticcelkové anestetikum

assembly: the General AssemblyValné shromáždění OSN

comptroller: Comptroller and Auditor Generalúředník pověřený kontrolou státních financí

condition: (general) terms and conditionsvšeobecné obchodní podmínky

dictionary: general/pictorial dictionaryvšeobecný/obrázkový slovník

knowledge: general knowledgevšeobecné znalosti, obecný přehled

manager: general managergenerální manažer

pardon: práv. general pardonvšeobecná amnestie

partner: ekon. unlimited/general partnerspolečník s ručením neomezeným, komplementář

postmaster: postmaster generalředitel pošt

public: general publicširoká veřejnost

relativity: general/special theory of relativityvšeobecná/speciální teorie relativity

result: ekon. general resultúhrnný výsledek

speak: generally speaking(vše)obecně řečeno

store: AmE general storeobchod se smíšeným zbožím venkovský

accepted: generally accepted definitionobecně uznávaná definice

generally: generally speakingobecně řečeno

amnestie: general amnestypráv. všeobecná amnestie

anestezie: general anaesthesiacelková anestezie

blaho: common good, general welfareobecné blaho

celkem: on the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered, generally speakingcelkem vzato

celkový: general view of sthcelkový pohled na co

generální: managing director, general manager, director generalgenerální ředitel

hlavní: general post officehlavní pošta

narkóza: under general anaesthesiav narkóze

obvodní: všeobecný general practitioner, místní lékař local doctorobvodní lékař

praktický: general practitionermed. praktický lékař

rámcový: general contractrámcová smlouva

ředitel: managing director, general managergenerální ředitel

shoda: general agreementvšeobecná shoda

smíšený: prodejna general store, hl. večerka convenience store, artikl miscellaneous goodssmíšené zboží

strojírenství: light/heavy/general engineeringlehké/těžké/všeobecné strojírenství

štáb: general staffvoj. generální štáb

tajemník: (UN) general secretarygenerální tajemník (OSN)

valný: general meeting (of shareholders)ekon. valná hromada (akcionářů)

vědomost: general knowledgevšeobecné vědomosti

volba: national/early/direct/general electionscelostátní/předčasné/přímé/všeobecné volby

všeobecný: general pardonpráv. všeobecná amnestie

zboží: AmE general/variety store, s dlouhou otvírací dobou convenience storesmíšené zboží obchod

rozhled: general knowledgevšeobecný rozhled

veřejnost: the general publicširoká veřejnost