Hlavní obsah

rarely [ˈreəlɪ]

Vyskytuje se v

phenomenon: rare phenomenonvzácný úkaz

kov: heavy/light/precious/noble/rare metaltěžký/lehký/drahý/ušlechtilý/vzácný kov

propečený: medium (done)/medium rare/well donestředně/málo/hodně propečený maso

prvek: rare/trace elementsvzácné/stopové prvky

vzácný: rare speciesbiol. vzácný druh

málo: We rarely meet.Vídáme se málo.

řídký: rare occurrence, rarity of sthřídký výskyt čeho

rare: rare speciesvzácné druhy