Hlavní obsah

málo

Číslovka

  • (o množství) little, not much(u počitatelných) fewmít málo čehobe short of sth, be low on sthmálo zájemcůtoo few applicantsMáme málo peněz.We have too little money., We are short of money.Jeden z mála.One of a few.příliš málotoo little, (u počitatelných) too few

Podstatné jméno, rod střední

  • a littleDěkuji. – Za málo.Thank you. – Don't mention it./Not at all.něco málo pojísthave a snack

Vyskytuje se v

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

méně: mnohem méněmuch less/o počitatelných fewer

méně: více či méněmore or less

méně: o nic méněno less

nic: (o) nic míňno less

propečený: středně/málo/hodně propečený masomedium (done)/medium rare/well done

žalostně: žalostně málo čehoprecious little/few of sth

kvalitní: méně kvalitnílower/of poorer quality, poorer

málem: Málem ztratil ...He came within an inch of losing ...

méně: méně mlékaless milk

méně: méně lidífewer people

mít: Měli jsme málo peněz.We had little money.

nejméně: co nejméněas little as possible

peníze: Mám málo peněz.I have little money.

podělat se: Málem jsem se z toho podělal strachy.It scared the shit out of me.

rodit se: Rodí se méně dětí.Fewer children are born.

solit: Měl bys míň solit.You should use less salt.

stačit: Stačilo málo, a byl by vyhrál.He came within an ace of winning., He was close to winning.

umřít: Málem jsme umřeli smíchy.We almost died laughing.

významný: málo/velmi významnýof little/great import(ance)

kvapný: Práce kvapná málo platná.Haste makes waste., More haste, less speed.

puknout: málem puknout závistíbe green with envy

vyletět: málem vyletět z kůže rozčílenímhovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roof

attend: poorly attendedmálo navštěvovaný, se slabou účastí přednáška ap.

come: come within sth of sb/sthpřiblížit se ke komu/čemu na méně než kolik

consequence: be of little/no consequencebýt málo důležitý/nedůležitý

few: too fewpříliš málo

mention: too few/little to mentiontak málo, že to nestojí za řeč

minor: minor offenceméně závažný trestný čin

not: not a fewnemálo, hodně

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

offence: práv. indictable/minor offencepráv. žalovatelný/méně závažný trestný čin

quite: quite a fewpěkných pár, poměrně dost, nemálo

scarce: be scarcebýt málo čeho, nedostávat se čeho

short: fall short of sthnedosáhnout čeho, být/mít méně než co určité úrovně

summary: práv. summary offenceméně závažný přečin souzený bez poroty

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

few: very few friendsvelmi málo přátel

learner: He is a fast/slow learner.Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.

less: You should eat less fat.Měl bys jíst méně tuku.

little: I had little money.Měl jsem málo peněz.

little: You eat too little.Moc málo jíš.

low: We are running low on fuel.Dochází nám palivo., Už máme málo paliva.

mileage: The car has a low mileage.Auto má málo najeto.

touristy: one of the less touristy islandsjeden z méně turisty okupovaných ostrovů

buck: a lot of bang for the buckza málo peněz hodně muziky

few: quite a fewpěkných pár, poměrně dost, nemálo

haste: Haste makes waste.Práce kvapná málo platná.