Hlavní obsah

low [ləʊ]

Přídavné jméno

 1. nízký, nevysokýlow shoespolobotky, nízké boty
 2. low flyovernízký přelet
 3. s nízkým stavem vody řeka ap.
 4. hluboký výstřih ap.
 5. nižších zeměpisných šířek, bližší rovníku poloha
 6. low-level officernižší důstojníklow-level jobnízká pracovní pozice
 7. low in sth chudý na co složky ap.low-fat yoghurtnízkotučný jogurt
 8. low achieverpodprůměrný jedinec se slabými výkony
 9. vulgární, hrubý vyjadřování ap.
 10. přen.přízemní, podlý motiv ap.low trickpodraz
 11. biol.nižší, primitivní forma života ap.
 12. tichý hlas ap.
 13. tlumený světlo ap.
 14. zeslabený, běžící na nízký výkon topení, světlo ap., slabý baterie ap.The batteries are low.Baterie jsou slabé.
 15. be low on sth nemít moc čeho
 16. hovor.skleslý, zkroušený

Vyskytuje se v

guard: ztratit ostražitost, přestat si dávat pozorlower one's guard, let one's guard down

high: vítězství a prohry, úspěchy i neúspěchy v životě ap.highs and lows

low: chudý na co složky ap.low in sth

low-down: on sb/sth hovor. základní informace o kom/čemthe low-down

lower case: malá písmenalower case (letters)

tone: ubírat na úrovni čemu, snižovat úroveň čeholower the tone of sth

achiever: neúspěšný člověk, podprůměrný jedineclow achiever

alcohol: nízkoalkoholický nápojlow-alcohol drink

birth: nízkého původu, neurozenýof low birth

bracket: vysokopříjmová/nízkopříjmová skupinahigh/low-income bracket

common: nejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.mat. the lowest common denominator

current: slaboproud/silnoproudlow/high-(voltage) current

Devonian: spodní/svrchní devonLower/Upper Devonian

efficiency: nízká/maximální účinnostlow/top efficiency

farming: nízkorozpočtové hospodářstvílow-input farming

film: béčkový/nízkorozpočtový filmB/low-budget film

frequency: nízkofrekvenční/vysokofrekvenční vlněnílow-frequency/high-frequency waves

gas: na mírném/prudkém ohni vařit ap.on a low/high gas

jaw: spodní čelistlower jaw

leg: noha od kolena dolůlower leg

limb: horní/dolní končetinaupper/lower limb

lower: spodní část tělalower body

mass: tichá/velká/černá mšelow/high/black mass

molar: šestka vpravo dolelower right first molar

neckline: výstřih s dekoltemlow(-cut) neckline

pitched: vysoký/hluboký hlashigh/low-pitched voice

reaches: horní/střední/dolní tokupper/middle/lower reaches

salt: neslaná dieta omezující příjem solilow-salt diet

spirit: v mizerné náladě, být sklíčený, bez náladyin low spirits

sulphur: s nízkým obsahem síry ruda ap.low-sulphur

tide: příliv/odlivhigh/low tide

undercarriage: zatáhnout/vysunout podvozekretract/lower the undercarriage

voice: tiše, potichu říct ap.in a low voice

voltage: nízkonapěťové lampylow-voltage lamps

wage: špatně placená zaměstnánílow-wage jobs

waistline: snížený pas oděvulow waistline

yogurt: netučný/nízkotučný jogurtnon-fat/low-fat yogurt

anchor: spustit/vytáhnout kotvulower/pull up the anchor

in: tiše, tichým hlasemin a low voice

mileage: Auto má málo najeto.The car has a low mileage.

dýchací: anat. horní/dolní cesty dýchacíupper/lower airways

hlas: tichým hlasem říctin a low voice

komora: dolní komorathe Lower Chamber, Lower House, BrE House of Commons, AmE House of Representatives

malý: malá písmena v sazbě ap.lower case (letters)

mluvit: mluvit potichuspeak in a low voice, keep one's voice down

napětí: elektr. vysoké/nízké napětíhigh/low voltage/tension

nízký: med. nízký krevní tlaklow blood pressure, hypotension

odliv: za odlivuat low tide, při poklesu on the ebb

okurkový: okurková sezónanovinářská BrE silly season, mimo sezónu low season, málo práce dull season

písmeno: malé písmenosmall letter, lower-case letter

poslanecký: poslanecká sněmovnaChamber of Deputies, lower house

ret: dolní retlower lip, řidč. underlip

sezona: mimo sezonuin the low season, off season

sněmovna: Horní/Dolní sněmovnathe Upper/Lower House, v Británii the House of Lords/Commons

spodní: anat. spodní čelistlower jaw

stupeň: druhý stupeň (základní školy)BrE lower secondary school, AmE junior high (school)

tlak: med. nízký/vysoký (krevní) tlaklow/high blood pressure

úder: i přen. úder pod páshit/blow below the belt, přen. low blow

úklona: hluboká úklonalow bow

uklonit se: hluboce se uklonitmake a low bow

vážit si: nevážit si koho/čehonemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for granted

víčko: horní/dolní víčkoupper/lower eyelid

vlajka: vytáhnout/spustit vlajkuraise/lower the flag

volič: vysoká/nízká účast voličůheavy/low polls

výstřih: šaty s hlubokým výstřihemlow-cut dress

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotahigh/low nutritional/nutritive value

zaměstnanost: vysoká/nízká zaměstnanosthigh/low employment rate

zrak: sklopit zraklower one's eyes, cast one's eyes down

docházet: Docházejí baterky.The batteries are low., AmE The batteries are almost dead.

klopit: klopit oči/zraklower one's eyes

kvalitní: méně kvalitnílower/of poorer quality, poorer

málo: mít málo čehobe short of sth, be low on sth

oheň: vařit co na mírném ohni při nízké teplotěcook sth over a low heat

prostý: prostý původhumble origin, low birth

přeřadit: přeřadit na vyšší/nižší rychlostBrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/down

sklopit: sklopit oči/zraklower/drop one's eyes

slabý: slabá baterielow battery

slevit: slevit ze svých nárokůlower one's sights

špatný: špatná kvalitapoor/low/inferior quality

tichý: tichý hlasquiet/low/soft/hushed voice

tuk: nízký obsah tukulow fat content

ebb: na dně, na bodě mrazu, na nule úspěšnost, šance ap.at a low ebb, at one's lowest ebb

vrstva: nižší/střední/vyšší vrstvalower/middle/upper class