Hlavní obsah

stupeň

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (schod) step, stair(terasovitý) terracesport. stupně vítězůwinners' podium
  2. (hierarchie) degree(úroveň) level(kvality ap.) gradevražda prvního stupněfirst degree murderprvní stupeň (základní školy)BrE first school, AmE elementary schooldruhý stupeň (základní školy)BrE lower secondary school, AmE junior high (school)
  3. (stadium) stage, phase(rakety) stagetech. rychlostní stupeňgear, speed
  4. (míra) degree, extent(úroveň ap.) grade
  5. (přídavných jmen ap.) degree (of comparison)první/druhý/třetí stupeň adjektiv ap.the positive/comparative/superlative (form)
  6. (teploty ap.) degreestupňů Celsiadegrees Celsius/centigrade

Vyskytuje se v

druhý: ling. druhý stupeň příd. jménacomparative

rychlostní: první rychlostní stupeňfirst gear

třetí: ling. třetí stupeň přídavného jménasuperlative

vítěz: sport. stupně vítězůwinners' podium

minus: minus pět stupňůminus five degrees, five degrees below zero

nad, nade: tři stupně nad nulouthree degrees above zero

nula: pět stupňů nad nuloufive degrees above zero

pohybovat se: Teplota se pohybuje kolem 11 stupňů.The temperature is around 11 degrees.

převod: převod ze stupňů Celsia na FahrenheitaCelsius - Fahrenheit conversion

stín: 35 stupňů ve stínu35 degrees in the shade

bottom: nejnižší rychlostní stupeňbottom gear

burn: popálenina prvního/druhého stupněfirst-degree/second-degree burn

degree: popálenina třetího stupněmed. third-degree burn

freedom: stupeň volnostistat. degree of freedom

liquidity: stupeň likviditydegree of liquidity

podium: stupně vítězůwinners' podium

roaring: = bouřlivé pásmo oceánu mezi 40. a 50. stupněm zeměpisné šířkygeogr. roaring forties

rostrum: stupně vítězůwinners' rostrum

second: popálenina druhého stupněsecond-degree burn

superlative: superlativ, třetí stupeň přídavných jmen a příslovcíling. the superlative form

third-class: diplom třetího stupně nejnižší titul britských univerzitthird-class degree

above: pět stupňů nad nuloufive degrees above zero

below: deset stupňů pod nulouten degrees below zero

stupeň: sport. stupně vítězůwinners' podium