Hlavní obsah

stupeň

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (schod) step, stair(terasovitý) terracesport. stupně vítězůwinners' podium
  2. (hierarchie) degree(úroveň) level(kvality ap.) gradevražda prvního stupněfirst degree murderprvní stupeň (základní školy)BrE first school, AmE elementary schooldruhý stupeň (základní školy)BrE lower secondary school, AmE junior high (school)
  3. (stadium) stage, phase(rakety) stagetech. rychlostní stupeňgear, speed
  4. (míra) degree, extent(úroveň ap.) grade
  5. (přídavných jmen ap.) degree (of comparison)první/druhý/třetí stupeň adjektiv ap.the positive/comparative/superlative (form)
  6. (teploty ap.) degreestupňů Celsiadegrees Celsius/centigrade

Vyskytuje se v

druhý: ling. druhý stupeň příd. jménacomparative

rychlostní: první rychlostní stupeňfirst gear

třetí: ling. třetí stupeň přídavného jménasuperlative

vítěz: sport. stupně vítězůwinners' podium

minus: minus pět stupňůminus five degrees, five degrees below zero

nad, nade: tři stupně nad nulouthree degrees above zero

nula: pět stupňů nad nuloufive degrees above zero

pohybovat se: Teplota se pohybuje kolem 11 stupňů.The temperature is around 11 degrees.

převod: převod ze stupňů Celsia na FahrenheitaCelsius - Fahrenheit conversion

stín: 35 stupňů ve stínu35 degrees in the shade

bottom: bottom gearnejnižší rychlostní stupeň

burn: first-degree/second-degree burnpopálenina prvního/druhého stupně

degree: med. third-degree burnpopálenina třetího stupně

degree: mat. equation of the second degreerovnice druhého stupně

degree: ling. degree of comparisonstupeň při stupňování

freedom: stat. degree of freedomstupeň volnosti

liquidity: degree of liquiditystupeň likvidity

podium: winners' podiumstupně vítězů

roaring: geogr. roaring forties= bouřlivé pásmo oceánu mezi 40. a 50. stupněm zeměpisné šířky

rostrum: winners' rostrumstupně vítězů

second: second-degree burnpopálenina druhého stupně

superlative: ling. the superlative formsuperlativ, třetí stupeň přídavných jmen a příslovcí

third-class: third-class degreediplom třetího stupně nejnižší titul britských univerzit

above: five degrees above zeropět stupňů nad nulou

below: ten degrees below zerodeset stupňů pod nulou

low: Temperatures will be in the low 30s.Teploty budou těsně nad 30ti stupni.