Hlavní obsah

degree [dɪˈgriː]

Podstatné jméno

  1. of sth stupeň, míra čehomed. third-degree burnpopálenina třetího stupněmat. equation of the second degreerovnice druhého stupněling. degree of comparisonstupeň při stupňování
  2. matter of degreeotázka mírybe different in degreelišit se mírou
  3. stupeň teploty, úhlu, tvrdosti ap.
  4. in sth titul z čeho, hodnost univerzitní ap.He's doing a degree in chemistry.Studuje chemii (na vysoké)BrE honours degree, AmE degree with honorsčervený diplom akademickýdegree dayden promoce, tech. denostupeň míra poklesu vnitřní teploty - náročnost budovy na vytápěnítake a master's degree in sthzískat magisterský titul z čeho, v čem

Vyskytuje se v

degree: a degree of sthzdravá míra, přiměřené množství čeho

honour: honours (degree)červený diplom univerzitní

third-degree: third degreevýslech třetího stupně nejtvrdší, hl. s mučením, přen. křížový výslech

burn: first-degree/second-degree burnpopálenina prvního/druhého stupně

first-degree: first-degree murderúkladná vražda

freedom: stat. degree of freedomstupeň volnosti

liquidity: degree of liquiditystupeň likvidity

master: master's (degree)magisterský titul, titul magistra

murder: práv. first degree murderúkladná vražda předem připravená

second: second-degree burnpopálenina druhého stupně

small: by small degreespostupně, po troškách

third-class: third-class degreediplom třetího stupně nejnižší titul britských univerzit

varying: in varying degreesdo různé míry

above: five degrees above zeropět stupňů nad nulou

below: ten degrees below zerodeset stupňů pod nulou