Hlavní obsah

freedom [ˈfriːdəm]

Podstatné jméno

  1. svoboda pohybu ap.stat. degree of freedomstupeň volnostifreedom to bear armsprávo nosit zbraň, volné nošení zbraně
  2. volnost mimo vězení ap.
  3. from sth nepodléhání čemu, oproštění (se), osvobození (se) od čeho kontroly ap.

Vyskytuje se v

assembly: freedom of assemblysvoboda shromažďování

expression: freedom of expressionsvoboda projevu

religion: freedom of religionsvoboda vyznání

worship: freedom of worshipsvoboda vyznání

need: Freedom need not mean independence.Svoboda ještě nemusí znamenat nezávislost.

listina: Charter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of RightsListina základních lidských práv a svobod

projev: freedom of speechsvoboda projevu

svoboda: personal freedomosobní svoboda

tisk: freedom of (the) presssvoboda tisku

vyznání: freedom of religion/worshipsvoboda vyznání

bít se: They fought for freedom.Bili se za svobodu.

freedom: stat. degree of freedomstupeň volnosti