Hlavní obsah

freedom [ˈfriːdəm]

Podstatné jméno

  1. svoboda pohybu ap.stat. degree of freedomstupeň volnostifreedom to bear armsprávo nosit zbraň
  2. volnost mimo vězení ap.
  3. from sth nepodléhání čemu, oproštění (se), osvobození (se) od čeho kontroly ap.

Vyskytuje se v

assembly: freedom of assemblysvoboda shromažďování

expression: freedom of expressionsvoboda projevu

religion: freedom of religionsvoboda vyznání

worship: freedom of worshipsvoboda vyznání

need: Freedom need not mean independence.Svoboda ještě nemusí znamenat nezávislost.

listina: Listina základních lidských práv a svobodCharter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of Rights

projev: svoboda projevufreedom of speech

svoboda: osobní svobodapersonal freedom

svoboda: svoboda slova/projevufreedom of speech

tisk: svoboda tiskufreedom of (the) press

vyznání: svoboda vyznánífreedom of religion/worship

bít se: Bili se za svobodu.They fought for freedom.