Hlavní obsah

projev

Vyskytuje se v

červená: (pro)jet/nezastavit na červenourun/go through/jump a red light

okázalý: okázalý projevportentous speech

projet se: jít se projetgo for a ride/v autě též drive, go riding

projev: mít projevmake/deliver a speech

svoboda: svoboda slova/projevufreedom of speech

úcta: projevit komu úctushow respect to sb

kolem: Kolem domu projelo auto.A car drove past the house.

lítost: (ne)projevit lítost nad čímshow (no) regret for sth

projevit: Neprojevil žádný zájem.He showed no interest.

veřejný: veřejný projevpublic speech

vystoupit: vystoupit s projevemmake a speech

bike: jít na kolo, jít se projet na kolego biking

boating: jít se projet na loďcego boating

commencement: promoční projevcommencement address

comprehension: porozumění (z) poslechu/mluvenému projevulistening comprehension

display: projevit své citydisplay one's feelings

displeasure: projevit nelibostshow one's displeasure

disregard: nebrat ohledy na co/koho, nevšímat si čeho/koho, projevit lhostejnost ke komu/čemushow disregard for sth/sb

expression: svoboda projevufreedom of expression

give: mít projevgive a speech

inaugural: nástupní řeč/projevinaugural speech/address

interest: projevit zájem o coshow interest in sth

intimation: ani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čehonot give the least/slightest intimation of sth

make: být slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit, dát o sobě vědětmake osf heard

manifest: dát jasně najevo, jasně projevit comake sth manifest

pass: prostrčit, protáhnout, provléci co kudy nit ap., prohrábnout, projet vlasy rukou ap., procházet, protékat potrubím ap.pass sth through sth

ride: projet se, svézt setake a ride

run: prohrábnout si, projet co čím vlasy ap.run sth through sth

soapbox: projev pouličního řečníka na neoficiálním shromáždění ap.soapbox speech

speech: promluvit, přednést projev, pronést řeč ke komugive a speech to sb

token: výraz/projev úctytoken of esteem

unrest: projevy nespokojenosti pracovníkůindustrial unrest

welcoming: uvítací projevwelcoming speech

condolence: projevit/vyjádřit soustrast komuoffer/express one's condolences to sb

may: Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.The disease may not show for years.

shall: On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.He shall not make his speech.

projet: projet na červenourun/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lights