Hlavní obsah

condolence [kənˈdəʊləns]

Podstatné jméno

  1. soustrastletter of condolence(písemná) kondolence
  2. condolences projevení soustrasti pozůstalýmoffer/express one's condolences to sbprojevit/vyjádřit soustrast komu

Vyskytuje se v

telegram: soustrastný telegramtelegram of condolence

soustrast: Upřímnou soustrast.My condolences.

upřímný: Upřímnou soustrast.My condolences.

condolence: (písemná) kondolenceletter of condolence