Hlavní obsah

comfort [ˈkʌmfət]

Vyskytuje se v

comfort: too ... for comfortnebezpečně, nepříjemně, až příliš jaký více, než je zdrávo

vymoženost: conveniences, amenities, pro pohodlí (creature) comfortsvymoženosti

slabý: cold comfortslabá útěcha

útěcha: seek solace/comfort in sthhledat útěchu v čem