Hlavní obsah

comfortable [ˈkʌmftəbəl or ˈkʌmfətəbəl]

Vyskytuje se v

cítit se: cítit se dobřefeel fine, v daném prostředí ap. feel comfortable

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Make yourself comfortable/at home.