Hlavní obsah

comfortable [ˈkʌmftəbəl or ˈkʌmfətəbəl]

Vyskytuje se v

cítit se: feel fine, v daném prostředí ap. feel comfortablecítit se dobře

pohodlí: Make yourself comfortable/at home.Udělejte si pohodlí.

comfortable: Make yourself comfortable.Udělej(te) si pohodlí.