Hlavní obsah

troubled [ˈtrʌbəld]

Vyskytuje se v

trouble: troublesstarosti, trable, problémy, potíže osobní

troubled: troubled watersrozbouřené vody

nothing: Money brought nothing but trouble.Peníze nepřinesly nic než potíže.

dělat: trouble, worry sbdělat starosti komu

námaha: take the trouble to do sthdát si tu námahu udělat co

nesnáz: be in trouble/difficulties/hovor. a picklebýt v nesnázích

potíž: without (too much) troublebez (větších) potíží

problémový: problem/troubled childproblémové dítě

starost: worry about sb/sth, fret about/over sth, usilovně se snažit go to a lot of troubledělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čím

obtěžovat se: He didn't even take the trouble to call.Ani se neobtěžoval zavolat mi.

odpustit: save osf the troubleodpustit si námahu

trápit: What is worrying/troubling/bothering you?Co tě trápí?

vadit: Would it be a problem/any trouble if ...?Vadilo by, kdyby ...?

zlobit se: I'm sorry to trouble you but...Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...

hlava: trouble osf about sthdělat si hlavu s čím

koledovat si: You are asking for trouble.Koleduješ si.

užitek: do more harm than good, be more trouble than worthnadělat víc škody než užitku

oil: pour oil on troubled watersuklidňovat rozbouřenou hladinu, zklidňovat situaci