Hlavní obsah

easy [ˈiːzɪ]

Přídavné jméno-sier, -siest

  1. snadný, lehký práce ap.That's easy for you to say.To se ti lehce řekne.He is an easy person to get along with.Je snadné s ním vyjít.in an easy mannerjednoduše, jednoduchým způsobemeasy to maintainnenáročný na údržbu, snadno udržovatelný výrobek, materiálsth made easyzjednodušený co proces, úkol, výklad ap.voj. Stand easy!Pohov! s rukama volně
  2. uvolněný, pohodový, bez napětí činnost ap.be easy about sthbrát co v pohodě, nedělat žádné drama z čeho
  3. bezstarostný život
  4. easy on the ear nenáročný, příjemný na poslech hudba ap.easy on the eyepříjemný na pohled, hezky přehledný rozložení ap.

Vyskytuje se v

rest: can rest easymoci být v klidu, nemuset si dělat starosti

way: the easy way outnejjednodušší způsob, jak se z toho vyvléct

conscience: with an easy consciencebez výčitek (svědomí)

going: easy goingsnadný postup, přen. pohoda, brnkačka co jde snadno

handle: easy to handlesnadno ovladatelný, se kterým se lehce pracuje

lady: lady of easy virtuesžena lehkých mravů

money: ekon. easy money policypolitika levných peněz

reach: within (easy) reachna dosah, (snadno) dosažitelný, lehce dostupný pozicí či cenou

accomplish: easy to accomplishsnadno dosažitelný

any: It's not any easier.Není to o nic snazší.

make: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

more: more easilysnadněji

say: Easier said than done.Ono se to snadno řekne. ale horší je to udělat

dosah: within (easy) reach(snadno) na dosah

klid: Take it easy!To chce klid.

lehce: easy moneylehce vydělané peníze

nenáročnost: ease of use, easy usenenáročnost obsluhy

opatrně: Careful!, zlehka Easy does it.Opatrně!

peníze: easy moneysnadno nabyté peníze

pohov: (Stand) at ease!, uvolněný Stand easy!Pohov!

pochopitelný: easy to understand, easily understoodsnadno pochopitelný

stravitelný: easily digestible, easy to digestsnadno stravitelný

ulehčit: make it easier for sbulehčit to komu

brát si: Take it easy!Neber si to tolik.

dělat: Take it easy.Nic si z toho nedělej.

chtít: Take it easy.To chce klid.

lehký: It will be easier than last time.Bude to lehčí než minule.

mačkat se: Linen creases easily.Len se snadno mačká.

nic: Take it easy.Nic si z toho nedělej.

ono: It is easier said than done ...Ono se to snadno řekne ...

prodejný: easy to sell, saleabledobře prodejný

rozčilovat se: Take it easy!Nerozčiluj se!

rychle: quickly and easilysnadno a rychle

řešitelný: hard/easy to solvetěžko/snadno řešitelný

složit: The chair folds easily.Židle se dá snadno složit.

snadno: easily accessiblesnadno přístupný

srozumitelný: difficult/easy to understandtěžko/snadno srozumitelný

starost: Don't worry (about it)., jenom klid Take it easy!Nedělej(te) si (s tím) starosti.

šetřit se: Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.Šetři se (trošku).

těžký: It's not hard to do., It's an easy task.Není na tom nic těžkého.

unavit se: He tires easily.Snadno se unaví.

usnadnit: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

vzrušovat se: Take it easy!Nevzrušuj se! klid

zlehka: Easy (does it)!(Pěkně) zlehka!

cit: (Go) easy!S citem! opatrně

kořist: easy prey, hovor. kdo se nechá napálit easy meatsnadná kořist o člověku

nabýt: Easy come, easy go.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

strach: He isn't afraid of anything., He doesn't get scared easily.Má pro strach uděláno.

zhurta: Hold your horses!, zlehka, pomalu Easy!Ne tak zhurta!

easy: easy on the earnenáročný, příjemný na poslech hudba ap.