Hlavní obsah

contented [kənˈtentɪd]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

heart: to one's heart's contentkolik je libo, co hrdlo ráčí, do sytosti

carbon: tech. carbon contentobsah uhlíku

content: be content with sth, to do sthspokojit se s čím

gold: gold contentobsah zlata

nutritional: nutritional contentobsah živin

table: table of contentsobsah publikace ap.

hladina: blood alcohol content, zkr. BAChladina alkoholu v krvi

tuk: low fat contentnízký obsah tuku